Røntgenspredning gør det muligt at følge udviklingen af grænselagene mellem solcellens forskellige komponenter. Kilde: H.F. Dam et al, Adv. Energy Mat. 5, 1400736 (2014).

Nu skal plastsolceller under luppen

mandag 15 feb 16
|

Kontakt

Jens Wenzel Andreasen
Professor
DTU Energi
46 77 47 02

Om projektet

Hvert år uddeler ERC en række bevillinger til Europas bedste og mest iderige forskere. De uddeles udelukkende på grundlag af ansøgerens og projektets videnskabelige kvaliteter. Projektet SEEWHI – Solar Energy Enabled for the World by High-resolution Imaging, der ledes af seniorforsker Jens Wenzel Andreasen, vil have en varighed på fem år og gøre det muligt at ansætte seks ph.d.-studerende og tre postdocs.
Forsker fra DTU Energi modtager stor bevilling fra det Europæiske Forskningsråd til at forske i sammenhængen mellem plastsolcellers nanostruktur og deres ydelse.

Seniorforsker Jens Wenzel Andreasen fra DTU Energi har modtaget 2 mio. € i et såkaldt Consolidator Grant fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til et projekt der skal undersøge, hvordan ydelsen af en plastsolcelle afhænger af dens struktur helt ned på nanoniveau. Det skal ske ved hjælp af avancerede røntgenspredningsmetoder som giver mulighed for at bestemme solcellernes struktur i 3D.

Plastsolceller består af en række aktive lag der pålægges et bærefolie af plast vha. trykkemetoder meget lig dem, der kendes fra den grafiske industri. Det er en hurtig og billig fremstillingsmetode. Men det gør det også svært at undersøge hvordan grænselagene mellem de aktive lag dannes, og hvordan deres struktur opbygges. Det er oplysninger som har stor betydning for solcellernes ydelse og holdbarhed.

Nye røntgenspredningsmetoder 

Hidtil har man først kunne undersøge solcellernes opbygning når de var færdigfremstillede, men i det nye projekt vil Jens Wenzel Andreasen videreudvikle helt nye røntgenspredningsmetoder, der gør det muligt at følge udviklingen af grænselagene på nanoskala mens de dannes i trykkemaskinen. Den viden man på den måde opnår, vil blive kombineret med omfattende 3D-modeller for dannelsen og transporten af de elektriske ladninger, som opstår i solcellen når solen skinner. Det vil gøre det muligt at forstå sammenhængen mellem fremstillingsprocessens parametre og den færdige solcelles ydelse meget bedre.

Dybere forståelse af plastsolceller 

Målet er at kunne optimere de masseproducerede plastsolcellers effektivitet væsentligt. Jens Wenzel Andreasen udtaler i den forbindelse:
“Bevillingen fra ERC er en fantastisk mulighed for at nå dybere ned i forståelsen af plastsolcellers virkemåde. Jeg er stolt over at mit projekt er blevet bevilget i konkurrence med Europas bedste forskere. Det er en stor anerkendelse, ikke bare af mit eget arbejde, men også af den store indsats som hele gruppen der arbejder med plastsolceller på DTU Energi, har ydet gennem mere end 10 år.”

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere