Foto af Lemvig Biogas, tilhører Lemvig Biogas

Ny teknologi klar til test på biogasanlæg

mandag 04 maj 20

Kontakt

Irini Angelidaki
Professor
DTU Kemiteknik

Kontakt

Jørgen Kamp
Seniorforsker
Lemvig Biogas
51 50 75 30

Fakta

Det nuværende arbejde er del af projektet BioUpgade. Projektet er støttet af Energinet.dk. Tidligere har udviklingen af den biologiske metode været en del af Varga projektet i samarbejde med Envidan, Biofos og ARC, støttet af MUDP, Miljø-teknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Resultaterne skal også bruges i eFuel projektet som skal videreudvikle og markedsføre teknologien med partnerne Nature Energy, Biogas Clean, Syddansk Universitet og Erhvervshus Fyn.

En ny biologisk metode, der ved hjælp af bakterier øger andelen af metan i biogas, er nu klar til at blive testet på Lemvig Biogas.

Gennem de seneste fem år har professor Irini Angelidaki og hendes forskerteam arbejdet på at udvikle en biologisk teknologi, der ved hjælp af bakterier øger indholdet af metan i biogas. Et øget indhold af metan er interessant, fordi biogassen på den måde kan bidrage til at løse nogle af de nuværende udfordringer med at skaffe klimavenlige brændstoffer til den tunge trafik som lastbiler, skibe og traktorer, der ikke kan elektrificeres. Samtidig er det muligt at lagre metan og anvende den, når der er behov. Det kan enten ske i form af gas i det eksisterende naturgasnet, eller ved at den konverteres til andre brændsler i flydende tilstand som metanol.

Bakterier fra biogassen klarer arbejdet
Den nye biologiske metode er udviklet i laboratoriet, men er gennem det seneste år blevet testet i et pilotanlæg, der består af en knap to meter høj reaktor. Metoden er i princippet ganske simpel, ligesom den foregår under almindelige tryk- og temperaturforhold og dermed er let at implementere i praksis.

”Inde i den høje reaktor har vi samlet de bakterier fra biogassen, der gør arbejdet for os. De lever i et porøst materiale, som man kender det fra en rengøringssvamp af skumgummi,” siger Irini Angelidaki, DTU Miljø.

Biogassen tilføjes forneden og bobler op gennem reaktoren. På grund af strukturen i materialet sker processen så langsomt, at bakterierne undervejs kan nå at 'spise' brint og CO2 fra biogassen og dermed øge koncentrationen af metan, der tappes ud fra reaktorens top. Samtidig tilføjes øverst i reaktoren væde, også fra biogas, så bakterierne hele tiden bliver badet i næring.

”Ved at lade biogassen bevæge sig op gennem reaktorens bakterier kan vi øge dens andel af metan fra de nuværende ca. 60 procent og helt op til omkring 95 procent. Det er interessant, fordi anvendelsesmulighederne af biogassen dermed udvides betragteligt,” siger Irini Angelidaki.

Biogasanlæg ønsker at opgradere

Pilotanlægget har hidtil været opstillet på Biofos Renseanlæg Avedøre. Her lykkedes det til sidst forskerne at få biogassen til at boble op igennem reaktoren på så kort tid, at det er realistisk at anvende løsningen i praksis.

Næste skridt bliver at flytte pilotreaktoren til Lemvig Biogas. Her skal den tilsluttes en af biogasanlæggets linjer for at teste, at løsningen kan fungere med rigtig biogas.

”Biogasbranchen har længe arbejdet på at opgradere biogassen til biometan. Det kan blive en vigtig brik i sikringen af et fossilfrit samfund, hvis det organiske affald, som biogasanlæggene bearbejder, kan omdannes til brændstof for transportsektoren. Vi glæder os derfor til at afprøve pilotreaktoren med vores biogas,” siger Jørgen Kamp, seniorforsker på Lemvig Biogas.

Både Irini Angelidaki og Lemvig Biogas forventer, at den nye biologiske metode vil fungere uden problemer, når den kobles til et rigtigt biogasanlæg. Dermed kan det blive en interessant løsning for både eksisterende og nye biogasanlæg.

Pilotanlæggets reaktor, tilhører DTU

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere