Foto Christian Moselund Aaby

Statsministerbesøg i Nordhavn

fredag 31 jan 20

Kontakt

Jacob Østergaard
Professor, Centerleder
DTU Elektro
45 25 35 01

Om EnergyLab Nordhavn

Projektet ’EnergyLab Nordhavn – nye energiinfrastrukturer i byer' startede i 2015.

Projektet har brugt Nordhavn som et levende storbylaboratorium og demonstreret, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Projektets partnere er DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Danfoss, Nerve Smart Systems, COWI, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLabDK-faciliteterne. Projektet er støttet af EUDP.


Statsminister Mette Frederiksens møde med hendes lettiske kollega Arturs Karinš den 31. januar indledtes i EnergyLab Nordhavn, hvor man kan se eksempler på fremtidens energiløsninger.

EnergyLab Nordhavn har siden 2015 udviklet løsninger og metoder til bæredygtige og fleksible energisystemer i fremtidens byer, som afprøves i det levende storbylaboratorium i den københavnske bydel Nordhavn. Det er sket i et tæt samarbejde mellem forskere på DTU, der har stået i spidsen for projektet, danske industri- og energivirksomheder samt By & Havn og Københavns Kommune. 

Om mødet med den lettiske statsminister siger statsminister Mette Frederiksen:

”Danmark og Letland er gode samarbejdspartnere med et fælles ønske om at styrke den grønne omstilling i vores nærområde og i Europa generelt. Vi skal derfor drøfte klimapolitik og den grønne dagsorden i EU, men også de aktuelle forhandlinger om EU’s budget, bekæmpelse af skatteunddragelse, regionalt samarbejde og europæisk sikkerhed. Vi starter med sammen at se på nogle af fremtidens løsninger, der skal få os i mål med den grønne omstilling i Europa.”

De to statsministre så under deres besøg to af de konkrete løsninger i Nordhavn. Det drejer sig om en særlig varmepumpeinstallation, der virker i samspil med fjernvarmesystemet, og en batteriinstallation, som har demonstreret ydelser, der stabiliserer elnettet og kan udjævne spidsbelastninger på det lokale elnet.

Stor international interesse for EnergyLab Nordhavn

Værter for de to statslederes besøg var professor på DTU, leder af Center for El og Energi på DTU Elektro og tidligere medlem af Energikommissionen, Jacob Østergaard, samt adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

”Det er med stor glæde, at vi viser resultaterne fra EnergyLab Nordhavn frem. De sidste fire år er der fra alle projektets partnere arbejdet intensivt på at udvikle de løsninger, som skal være med til at accelerere den grønne omstilling, og dette besøg cementerer vigtigheden af projektet og ikke mindst de resultater, der er kommet ud af det,” siger Jacob Østergaard.

”Der har også været en helt enorm interesse fra omverdenen i de løsninger, vi har udviklet. Fra forskningssiden har det samtidig været helt unikt at se, hvordan flere af løsningerne er blevet implementeret i andre dele af København og med tiden kan skaleres til storbyer overalt i verden."

Det er By & Havn, der står bag udviklingen af Nordhavn som en ny, bæredygtig bydel i hovedstaden. Adm. direktør Anne Skovbro siger:

”I kraft af partnerskabet i EnergyLab Nordhavn er der med stor succes afprøvet en lang række konkrete klimaløsninger i et rigtigt bymiljø i Nordhavn. Den viden, der er opsamlet i projektet, er jeg sikker på, vil kunne bruges i fremtiden til at skabe endnu mere bæredygtige byer – både i Danmark og internationalt.”