Fødevareanalyse

Smarte løsninger kan sikre grøn vækst

mandag 03 dec 12
|

Få mere at vide

Hent rapporten på 

www.natlab.dtu.dk/Energirapporter.aspx

Den trykte udgave kan bestilles hos chefkonsulent Leif Sønderberg Petersen, 4677 4021, lepe@dtu.dk

Opfylder sin mission”Udarbejdelse af energirapporterne er en vigtig opgave for Nationallaboratoriet, idet disse rapporter medvirker til at DTU opfylder sin mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.”

Vicedekan Hans Hvidtfeldt Larsen.


Energieffektivisering er columbusægget for grøn økonomisk vækst, viser DTU’s International Energy Report 2012.

Øget energieffektivitet kan reducere den globale CO2-udledning i perioden frem til 2050 med op til 25 procent. Oven i købet kan der høstes meget store gevinster for ganske små investeringer, fordi øget energieffektivitet sparer investeringer i ny energiinfrastruktur, reducerer udgifterne til brændstof og øger konkurrenceevnen.

Det er hovedbudskabet i DTU’s International Energy Report 2012. Forfatterpanelet består af 40 energieksperter fra DTU fordelt på 11 institutter. Hertil kommer en række medforfattere fra ind- og udland samt to internationalt fremtrædende energieksperter, som har vurderet rapporten, inden den gik i trykken.

Rapporten er redigeret af vicedekan Hans Hvidtfeldt Larsen og chefkonsulent Leif Sønderberg Petersen fra DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. 

”Udarbejdelse af energirapporterne er en vigtig opgave for Nationallaboratoriet, idet disse rapporter medvirker til at DTU opfylder sin mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet,” siger Hans Hvidtfeldt Larsen og fortsætter: 

”Derfor er jeg også glad for, at så mange forskere på DTU aktivt har engageret sig i at udarbejde rapporten, som rummer en guldgrube af viden for energibranchen, myndigheder, organisationer og andre energiforskere i Danmark og internationalt.” 

Nytten af rapporten fremgår blandt andet af, at både Dansk Energi og DI Energibranchen stod som medarrangører af den konference på DTU den 20. november, hvor rapporten blev præsenteret.

Masser af muligheder
Der er ifølge rapporten meget at komme efter, når det handler om energieffektivisering. Der er store muligheder for energieffektivisering i både nye og gamle bygninger. Varmeforbruget kan sænkes uden at gå på kompromis med indeklima, og energiforbruget til belysning kan skæres kraftigt ned. 

Transportsektoren kan blive meget mere effektiv, og fremtidens biler, der drives af fossile brændstoffer, kan blive mere effektive. Samtidig er det værd at bemærke, at hvis der oprettes en passende infrastruktur til opladning, vil 85 procent af de danske bilister uden problemer kunne køre i elbiler.

Udnyttelse af spildvarme kan gøre energisystemet mere effektivt og energilagring kan komme til at spille en stor rolle for at løse problemet med varierende energiproduktion og forbrug. 

Også i de små hjem er der også masser af potentiale. Boligerne kan gøres smarte og alle vores husholdningsapparater kan blive meget mere effektive. 

Rapporten analyserer også nogle af barriererne for bedre at udnytte de store potentialer for energieffektivisering i alle sektorer. F.eks. konkluderer rapporten, at der bør udvikles politikker, der kan forbedre energieffektiviteten i industrisektoren i udviklingslandene, som nu overraskende nok står for 60 procent af det samlede energiforbrug i den globale industrisektor.

Ingen vækst uden viden”Uden viden og fremsyn indsnævres vores muligheder at skabe vækst, udvikling og et mere bæredygtigt samfund. DTU’s arbejde med at se på nye muligheder indenfor energiområdet er med til at blotlægge muligheder og sandsynliggøre forretningsområder, som energisektoren og energiindustrien ikke umiddelbart selv kunne være kommet frem til. Denne indsigt og værdiskabelse er DTUs energirapporter med til at bibringe.”

Anders Stouge vicedirektør i Dansk Energi.

DTU skaber overblik”Den energimæssige omstilling i Danmark, EU og resten af verden rummer enorme udfordringer og tilsvarende muligheder. DTUs energirapport leverer år efter år værdifuld ny viden på energiområdet. DTUs forskere formår i energirapporterne at analysere og skabe overblik over komplekse teknologiske, markedsmæssige og energipolitiske sammenhænge, som energibranchens virksomheder kan omsætte til ny forretning.”

Branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energibranchen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere