DTU verdensførende inden for livscyklusanalyse af produkters miljøpåvirkning

fredag 10 okt 14
|

Kontakt

Michael Zwicky Hauschild
Professor, Viceafdelingleder, Gruppeleder
DTU Management
45 25 46 64

Kontakt

Søren Salomo
Adjungeret Professor
DTU Entrepreneurship

Vurdering af produkters miljøpåvirkning fra de fremstilles til de skrottes eller genanvendes er central i forståelsen af, hvordan vi påvirker miljøet, og hvordan vi skaber et mere bæredygtigt samfund. Ifølge ny en artikel, i det anerkendte International Journal of LCA, er DTU verdensførende på området.

”Det vi ikke kan måle, kan vi heller ikke forbedre. Så enkel er forklaringen på, hvorfor forskning og metodeudvikling inden for Life Cycle Assessment eller på dansk livscyklusvurdering er utrolig vigtig for fremtidens miljø og udvikling af mere bæredygtig industri, transport, energi etc,” indleder professor Michael Hauschildt, leder af afdelingen Quantitative Sustainability Assessment (QSA) på DTU Management Engineering.

"QSA har i de sidste mange år lavet pionerarbejdet på LCA, vi har været med til at definere forskningsområdet, og er i dag et internationalt kraftcenter for kvantificering af bæredygtighed. Med afsæt i vores forskning på DTU bliver bæredygtighed målbart og dermed mere relevant fra et ledelsesperspektiv."
Søren Salomo

Det er nemlig ikke alt, hvad der lyder, som om det er godt for miljøet, som rent faktisk også er det – og nogle gange ligger de store forbedringspotentialer ikke, hvor vores intuition - eller det man kan kalde almindelig sund fornuft - fortæller os.

Det afhænger alt sammen af, hvordan vi bruger og fremstiller f.eks. biler, huse og tøj og hvad der sker, når vi er færdige med at bruge tingene. 

Desværre er det alt andet end simpelt at beregne den samlede miljøbelastning af et produkt. 

En bil f.eks. består af mere end 10.000 dele, der hver for sig kan have vidt forskellige karakteristika i forhold til miljøbelastning. Samtidig stammer delene fra mange forskellige underleverandører, der igen har underleverandører. For at gøre hele regnestykket lidt mere kompliceret, så behøver to tilsyneladende ens komponenter ikke at belaste miljøet ens, hvis de er fra forskellige producenter, og i den sidste ende kommer størstedelen af miljøbelastningen fra bilens brug og afhænger derfor også i høj grad af, hvorledes dens ejer anvender den” forklarer Michael Hauschild. 

Det kræver med andre ord en dyb forståelse af primær produktion og minedrift, globalt produktionssamarbejde, brugsmønstre, bortskaffelsessystemer etc. og kontinuerlig indsamling og bearbejdning af internationale data at kunne foretage de omfattende beregninger, der ligger til grund for bestemmelsen af miljøbelastningerne af et produkt.

Og i ifølge det ansete internationale (ISI*) tidsskrift ”International Journal of LCA”, så er der ingen, der har bedre greb om denne ret komplekse type forskning end DTU: En bibliometrisk opgørelse udarbejdet af forskere på det kinesiske University of Science and Technology konkluderer:

“…..LCA-related research has increased enormously in the past 16 years, showing a pattern of exponential growth….(and)Technical University of Denmark has been the chief core institution in the field of LCA research in the past 16 years.”

I følge den bibliometriske opgørelse tegner DTU sig for 25 % flere publicerede artikler i de bedste internationale tidsskrifter end listens nr. 2 University of California Berkely og ca. dobbelt så mange som gennemsnittet for de 10 højest placerede universiteter. I kraft af de mange artikler og et højt antal citationer per artikel er DTU også det mest citerede universitet i verden inden for området.

En international førerposition, der bl.a.  er opnået ved at opbygge forskningsafdelingen QSA på DTU Management Engineering. Om det siger direktør for DTU Management Engineering, Søren Salomo:

QSA har i de sidste mange år lavet pionerarbejdet på LCA, vi har været med til at definere forskningsområdet, og er i dag et internationalt kraftcenter for kvantificering af bæredygtighed. Med afsæt i vores forskning på DTU bliver bæredygtighed målbart og dermed mere relevant fra et ledelsesperspektiv.

(Chen et al.: A bibliometric investigation of life cycle assessment research in the web of science databases. International Journal of LCA, DOI 10.1007/s11367-014-0777-3)Relaterede Videoer  

Vis flere