BSgreenlight

DTU i spidsen for den 2. kvanterevolution

torsdag 24 aug 17
Førerpositionen skyldes universitetets store samarbejde mellem forskellige faglige ekspertiser og stærke relationer til erhvervslivet.

Nogle af de store udfordringer, vores samfund i øjeblikket står overfor, kan måske løses gennem  kvanteteknologi. Det gælder fx behovet for at kryptere vores kommunikation, så koden ikke  bare kan knækkes af en hurtig supercomputer eller at forstå hjernens processer, så vi kan blive bedre til at diagnosticere og kurere eksempelvis Alzheimer og Parkinson. 

”Den første kvanterevolution gav os opfindelser som radio og TV, men nu er det helt andre komplekse udfordringer, vi har behov for at finde løsninger på. Det kan ikke ske fra en  enkelt videnskabelig retning, men kræver et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper. En disciplin, som vi har gode forudsætninger for på DTU, hvor eksempelvis forskere fra regionens hospitaler og DTU eksperter i henholdsvis kvante-diamant-sensorer og MR-scanning samarbejder om at finde nye banebrydende metoder til kræftbehandlingen”, siger forskningsdekan Katrine Krogh Andersen, DTU.

Det skete ved et stort kick-off arrangement for DTU’s nye virtuelle center Quantum DTU i sidste uge. Ni af DTU’s institutter og centre samt Danmarks Nationale Metrologiinstitut indgår i Quantum DTU – og det er ikke utænkeligt, at flere vil komme til, efterhånden som fremtidens kvanteteknologi også får brug for deres videnskabelig indsigt. 

Eneste danske universitet med en kvanteteknologisk uddannelse
"Den første kvanterevolution gav os opfindelser som radio og TV, men nu er det helt andre komplekse udfordringer, vi har behov for at finde løsninger på"
Katrine Krogh Andersen, Forskningsdekan på DTU

Quantum DTU centret har fra begyndelsen stærkt fokus på at udnytte de tætte kontakter, DTU har til erhvervslivet. 

”Meget af den forskning og innovation, der sker på DTU, bliver hurtigt omsat til anvendelse i virksomhederne – og det er også tanken, at vores fremtidige kvanteteknologiske indsigter, skal kunne bruges af erhvervslivet,” fortæller professor Ulrik Lund Andersen, der er initiativtager og overordnet faglig ansvarlig for det nye center.

Derudover er DTU foreløbig det eneste danske universitet, hvor de studerende kan specialisere sig i Kvanteteknologi på deres masteruddannelse. Muligheden er forholdsvis ny, men der er allerede nu en øget tilstrømning, også fra udenlandske studerende.

Quantum DTU vil fokusere på de to store områder inden for kvanteteknologien, hvor DTU allerede råder over verdens førende forskningsfaciliteter og eksperter. Det drejer sig om hele kommunikationsområdet med kvantekryptering samt om sensing, hvor nye kvanteteknologiske metoder kan måle detaljer i det undersøgte materiale, fx menneskeligt væv, der er umulige at se med de nuværende måleteknikker. 

Se mere på Quantum DTU's hjemmeside

Fakta om Quantum DTU

Quantum DTU’s formål er at udvikle moderne kvanteteknologier gennem samarbejde mellem forskellige fagdiscipliner, der kan omsættes til praktisk anvendelse i erhvervslivet. Forskningen fokuserer på kvante-sensing og kvante-kommunikation.

Samtidig uddanner Quantum DTU en ny generation af innovative kvanteingeniører, der kan kombinere stærke kernevidenskabelige kompetencer med praktiske færdigheder i tværfaglige samarbejder. 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere