Colin Stedmon i Fram Strædet. Foto: Lawrence-Hislop.

Ny professor i kemisk oceanografi

tirsdag 05 nov 19

Kontakt

Colin Stedmon
Professor
DTU Aqua
35 88 34 10

Tiltrædelsesforelæsning

Colin Stedmon holder tiltrædelsesforelæsning fredag den 6. december kl. 15.00.

Titlen på forelæsningen er “The Arctic Ocean and beyond: How can organic matter spectroscopy help decipher ocean circulation and more”. 

Forelæsningen finder sted på DTU, bygning 208, auditorium 54, 2800 Kgs. Lyngby. 

Colin Stedmon er udnævnt til professor på DTU i havets kemiske sammensætning.

DTU udnævnte 1. oktober 2019 Colin A. Stedmon til professor. Han forsker i omsætningen af kulstof, kvælstof og fosfor i havet, og han anvender havets kemiske sammensætning til at kortlægge og forstå havstrømme, særligt i Arktis. Forskningen bidrager til forståelsen af de enorme forandringer, der sker i området i disse år som følge af et varmere klima. 

Colin Stedmon har blandt andet udviklet en metode, der kan karakterisere og spore organisk stof i vand ved hjælp af fluorescens-spektroskopi. Traditionelt studerer man havstrømme ud fra fysiske parametre som temperatur, saltindhold og strømhastighed. Disse undersøgelser kan nu suppleres med Colin Stedmons kemiske metode, som bl.a. kan vise, hvordan ferskvand fra de smeltende arktiske gletsjere opblandes i havet, hvordan kulstof fra landjorden udvaskes til havet, og hvordan vand fra Det Arktiske Hav blander sig med Atlanterhavet. Analyserne udføres med automatiserede sensorer, og teknikkerne bag kan også bruges uden for havforskningen, f.eks. til procesoptimering i industrier med vandbehandling.

I maj 2019 fik Colin Stedmon en bevilling på over 6 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge havcirkulation i Arktis, og hvad der sker med det organiske kulstof, der udledes fra den tøende permafrost. I det fire-årige projekt deltager også DTU Nutech, Norske Polar Instituttet, North Carolina State University og Aarhus Universitet.

Ved siden af forskningen underviser Colin Stedmon i kemisk oceanografi og klimaforandringer på DTU’s kandidatuddannelse Akvatisk Videnskab og Teknologi. 

Baggrund

Colin Stedmon tog i 1997 en kandidatgrad fra Center for Oceanografi ved Southampton Universitet, Storbritannien. I 2004 fik han ph.d.-graden fra Københavns Universitet for et projekt i samarbejde med det daværende Danmarks Miljøundersøgelser. I 2005 blev han ansat som forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser og blev i 2009 seniorforsker samme sted – som i mellemtiden havde fusioneret med Aarhus Universitet. I 2011 flyttede han til en lektorstilling på DTU Aqua og har været ansat dér siden. Han modtog i 2018 Statoil/Equinor-prisen på 100.000 kr. for sin forskning.

Colin Stedmon er også centerleder for Dansk Center for Havforskning – et tværgående virtuelt center, som er et samarbejde mellem alle danske havforskningsinstitutioner. Centeret uddeler midler til chartring af forskningsskibe og koordinerer med Søværnet om brug af deres skibe til forskningsformål.

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere