Foto: Colourbox

Grønthøstermetoder på havet

fredag 02 mar 12

Kontakt

Ken Haste Andersen
Professor, Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 33 99

En international forskergruppe, med deltagelse af DTU Aqua, udfordrer tanken om selektivt fiskeri. Det foreslås i stedet at fiske mere balanceret på alle fiskearter og størrelser for at opretholde den biologiske mangfoldighed og få mere protein ud af havet.

I forvaltningen af fiskeriet i Europa gøres der i dag store anstrengelser for at beskytte undermålsfisk og pressede arter. Fx ved at kræve, at fiskerne bruger særligt udstyr og fisker på tidspunkter, hvor man undgår at få sårbare arter med op.

Men måske er tiden inde til at bruge en ny og helt anderledes strategi, foreslår en international forskergruppe med deltagelse af DTU Aqua i ”Sciences Policy Forum”, der udkommer den 2. marts 2012. Gruppen introducerer her begrebet ”balanced harvesting” under forudsætning af lavt fiskeritryk:

”Normalt går man i fiskeriet efter specifikke arter og store individer som torsk og tun og de andre lækkerbiskener, mens argumentet i artiklen er, at vi faktisk kunne få mere protein ud af havet til at brødføde verdens befolkning, hvis fiskeriet i stedet høstede jævnt og balanceret fra alle arter og størrelser af fisk,” siger professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua.

Du kan læse hele nyheden på DTU Aquas hjemmeside

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere