Foto: Christine Ipsen. Fotograf Joachim Rode

DTU Management med i nyt AMO-udvalg

onsdag 03 jun 20

Kontakt

Christine Ipsen
Lektor, sektionsleder
DTU Management
45 25 60 14

Om AMO

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøorganisationen skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår.

AMO har også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø. Læs mere om AMO

Lektor ved DTU Christine Ipsen er udpeget som en af eksperterne i det midlertidige AMO-udvalg, der skal komme med forbedringsforslag til det nuværende arbejdsmiljøsystem. 

Politikerne er blevet enige om at nedsætte et midlertidigt udvalg, der skal undersøge potentialerne for at styrke det nuværende AMO-system og arbejdsmiljøuddannelsen samt brugen af arbejdspladsvurderingen (APV’en) som et mere aktivt redskab i arbejdsmiljøarbejdet. Udvalget består af arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesministeriet samt eksperter – hvoraf lektor og sektionsleder Christine Ipsen fra DTU Management er udpeget som en af dem.

”Jeg er stolt over at være udpeget til denne opgave, og jeg håber, at vi kan nå frem til nogle bud på, hvordan vi fremover kan tænke forebyggelse og trivsel mere ind fra starten i arbejdsmiljøarbejdet fremfor at se det som en reaktiv proces, hvor vi undersøger, hvad der ikke fungerer, og så derefter gør noget ved det.”

Christine har forsket mange år i, hvordan produktivitet og arbejdsglæde hænger uløseligt sammen. Hun har således været med til at udvikle en model (PoWRS-modellen (Prevention of Work Related Stress) til at skrue op for både trivsel og produktivitet i virksomheder. Ligesom hun har forsket i bæredygtig ledelse. Det er blandt andet den viden, som hun nu bringer med ind i AMO-udvalgets kommende arbejde.

”Trivsel og produktivitet hænger sammen, det har vi forskning, der peger på. Derfor er det oplagt at prøve at tænke dette mindset ind i den måde, vi organiserer og arbejder med arbejdsmiljø på. Det kan simpelthen betale sig at arbejde strategisk med det gode arbejdsmiljø og implementere det i virksomhedernes overordnede målsætninger, så det ikke kun bliver op til den enkelte medarbejder selv at forebygge fx stress.”

Arbejdsmiljø som strategisk redskab
En del af udvalgets opgave består i at se på, hvordan arbejdsmiljø kan blive et mere strategisk redskab, som indgår i organisationernes målsætninger og forbedrer arbejdsmiljøet fremadrettet. Og det er ikke kun i Danmark, at sammenhæng mellem arbejdsmiljø og virksomhedsstrategi vinder frem.

”Tendensen på verdensplan er, at flere og flere virksomheder erkender, at løsningen på fx stress ikke kun ligger hos den stressede, men også hos arbejdspladsen og ledelsen. Derfor implementerer stadig flere virksomheder nye måder at arbejde og organisere arbejdsgange på, der tager hensyn til både mental sundhed og produktivitet, siger Christine. 

Hun understreger, at vi er nødt til at betragte arbejdsmiljø, trivsel, helbred og organisationers succes som indbyrdes afhængige – et sundt arbejdsmiljø giver sunde mennesker, som giver sunde virksomheder og familier og i sidste ende sunde og bæredygtige samfund.

Om Christine Ipsen

Christine Ipsen er ph.d. og lektor ved DTU Management, hvor hun forsker i implementering af forebyggende indsatser i vidensarbejde og med bæredygtig ledelse, der sikrer både produktivitet og trivsel.

Christine er leder af forskergruppen Implementation & Performance Management, redaktør på International Journal of Workplace Health Management og var i 2018 medstifter af Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image