Meet the future Graziela da Costa

Meet the future Graziela Luzia da Costa

fredag 16 apr 21

Kontakt

Graziela Luzia da Costa
Ph.d.-studerende
DTU Vindenergi
93 51 09 85

Graziela Luzia da Costa er ph.d. studerende på DTU Vindenergi på DTU’s campus på Risø. Hun interesserer sig for fremtidens elsystemer med særligt fokus på bæredygtig energi.

Graziela Luzia da Costa er ph.d. studerende på DTU Vindenergi på DTU’s campus på Risø. Her forsker hun i, hvorvidt vores nuværende elsystemer i fremtiden vil være tilstrækkelige, når energikilderne næsten udelukkende bliver bæredygtige. Desuden er hun med til at undersøge, om elsystemerne overhovedet er gearet til den store omstilling til el, der kommer til at præge fremtidens energiproduktion. For at finde frem til svarene på spørgsmålene omkring elsystemerne, laver Graziela en computermodel, der kan producere data og på den måde skaffe den nødvendige videnskabelige information, som også tager højde for klimaforandringerne.

 
Grazielas forskning

Grazielas arbejde på sit ph.d. projekt Mesoscale Modelling of Future Climate Impacts on VRE Generation and Energy Systems indgår i et større projekt, PSFuture, der beskæftiger sig med de udfordringer inden for elsystemerne, der opstår pga. den øgede mængde el, der produceres af de varierende bæredygtige energikilder som sol og vind – energikilder, der står for stadig mere af den europæiske elproduktion. I PSFuture vil man forsøge at besvare spørgsmålene, dels om det vil være muligt at holde udgifterne nede, når de bæredygtige energikilder er de eneste energikilder til at producere den store mængde energi, der er behov for i den europæiske størrelsesorden. Og dels om fremtidens meget vejr-afhængige elsystem er pålideligt nok. Grazielas arbejde i projektet er at skaffe videnskabelige data til besvarelsen af spørgsmålene.

”Med bæredygtige energikilder som vind og sol er det svært at garantere, at der altid er strøm, da det jo ikke er konstante energikilder,” siger Graziela og uddyber: ”Det er en stor udfordring for planlægningen i forbindelse med elsystemerne.”
Graziela laver simuleringer af klimaet ved hjælp af computermodeller. Hendes simuleringer strækker sig over længere perioder, og i modsætning til vejrudsigterne forudsiger de ikke tilstande i atmosfæren på et bestemt tidspunkt. ”Ligesom det er vigtigt for vurderingen af ressourcer at vide, om der vil være sol eller vind, er det vigtigt at forstå klimaændringernes mulige påvirkninger på variationerne af disse. Det vil sige, hvordan solen eller vinden varierer time for time alle årets dage over en årrække, når man planlægger fremtidens kraft- og energisystemer,” forklarer hun.

 
Interessen for klima og miljø

Grazielas interesse for klima- og miljøområdet startede på fysikstudiet på universitetet Federal University of Rio Grande do Sul i hjemlandet Brasilien, men da det ikke var muligt at studere miljørelaterede emner her, skiftede hun studie til National Institute for Space Research (INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) i São Paulo. Det var også her, hun skrev sit masterprojekt, der handlede om årsagerne til prognosefejl i den brasilianske vejrmodel BAM. Efterfølgende fik hun lidt erhvervserfaring, bl.a. på Brazilian Center for Weather Forecast and Climate Studies, hvor hun arbejdede med klimasimuleringer og så på klimascenarier, der medregner bæredygtig energi. ”Jeg begyndte at føle, at jeg var på sporet af, hvem jeg i virkeligheden er, da jeg begyndte et beskæftige mig med bæredygtig energi,” siger Graziela. Muligheden for at fordybe sig yderligere inden for feltet kom, da hun så ph.d. opslaget fra DTU Vindenergi på instituttets hjemmeside. Hun greb chancen og søgte den stilling, som hun nu bestrider på DTU Vindenergi: i dag forsker Graziela i bæredygtig energi i sektionerne GRID Integration and Energy Systems og Resource Assessment and Meteorology.
Det er også her, hendes ph.d. vejleder seniorforsker Andrea Hahmann og medvejleder og forsker Matti Koivisto arbejder. Graziela er glad for tilhørsforholdet og for sine to vejledere: ”Jeg har god kontakt til min vejleder Andrea Hahmann. Hun har lært mig meget om mesoscale modellering,” siger Graziela. Også Matti Koivisto har hun et tæt samarbejde med, for han leder PSFuture projektet og hjælper med at udforme simuleringerne til applikationer til elsystemerne.

Hvordan vil dine resultater blive brugt i praksis?
”Eftersom jeg er tilknyttet projektet PSFuture vil mine forskningsresultater blive brugt direkte her,” svarer Graziela, der også ser muligheder for, at hendes resultater kan komme i spil andre steder: ”Mit projekt giver data om klimaændringernes fremtidige scenarier, så måske mine data vil kunne påvirke beslutningstagerne, når de diskuterer klimaændringernes konsekvenser og hvad, der kan gøres for at mindske dem,” siger hun.

Et andet sted, hvor Graziela så nytten af sit projekt, var på DTU’s obligatoriske kursus for universitetets ph.d. studerende. Her blev hun ”presset til at se den miljømæssige nytte af sit projekt,” som hun udtrykker det. På kurset blev der diskuteret FN’s verdensmål og bæredygtighed i forbindelse med ph.d. projekterne, og Graziela er ikke i tvivl om, at hendes arbejde vil kunne bidrage til at reducere fremtidens CO2 udslip ved energiproduktion.

En ting er det faglige, men hvordan oplever du kulturen på DTU Vindenergi?
”Før corona sendte os alle sammen hjem, nåede jeg at opleve lidt af kulturen på instituttet,” siger Graziela. Hun fortæller, at hendes indtryk er, at det er dygtige folk, der arbejder på instituttet. Desuden finder hun det nemt at udveksle ideer med kollegerne.
På spørgsmålet om, hvordan Grazielas samarbejde med andre ph.d.studerende går, svarer hun, at det kan være lidt svært at samarbejde mere løst, fordi alting foregår online og derfor er meget planlagt. Dog har hun deltaget i online kurser, hvor hun har mødt andre ph.d. studerende, og hun oplever også, at der er tiltag for at øge den sociale kontakt de ph.d. studerende imellem.

Har du et godt råd til kommende ph.d. studerende på instituttet?
”Ja, mine råd vil være: Vær forberedt på at være åben og på at samarbejde. Og vær ikke bange for at spørge og række ud.”

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere