Mittefangst. Foto: DTU Veterinærinstituttet

Utroligt få myg og mitter

fredag 16 aug 13
|

Til glæde for både mennesker og dyr er der langt færre myg og mitter end normalt. Det viser DTU Veterinærinstituttets overvågning af myg i Danmark.

”Antallet af myg er nu så langt under normalen, at man dårligt kan tale om en myggeplage,” fortæller epidemiolog René Bødker, der leder DTU Veterinærinstituttet overvågning af myg.

Instituttets ugentlige indsamling og optælling af myg viser, at vi bliver skånet for flere af de almindelige arter.

”Sumpmyggene er næsten forsvundet over alt, så myggeplagen omkring søer og damme er meget lav. Samtidig holder tørken tidligere på sommeren fortsat husmyggene langt under normalen. Ligesom antallet af skov- og strandengsmyg er faldet til et usædvanligt lavt niveau, og mængden af malariamyg også falder, selvom der plejer at komme flere i starten af august,” forklarer René Bødker.

Myggeplage. Grafik: DTU Veterinærinstituttet
'Myggestik per døgn' er et mål for antallet af myg på målestationer i Danmark i år, 2011 og 2012 samt myggenes gennemsnitlige sæsonvariation de seneste år. Grafik: DTU Veterinærinstituttet

Mindre risiko for spredning af sygdomme
DTU Veterinærinstituttet overvåger antallet af myg og mitter ved landbrug og i haver og parker over hele landet efter aftale med Fødevarestyrelsen, da de små dyr kan fungere som vektorer for sygdomme.

Eksempelvis har mitter de seneste år spredt to tropiske virussygdomme blandt de danske husdyr.

I 2008 spredte mitter sygdommen bluetongue til kvægbesætninger i hele landet. Og sidste år blev det nye Schmallenberg virus, der blandt andet kan resultere i deforme kalve og lam, konstateret flere steder i Danmark.

Men lige nu viser overvågningen, at antallet af de små mitter er styrtdykket.

”Sidste år var der netop mange mitter i august og dermed stor spredning af Schmallenberg virus. Men lige nu er der meget få mitter, og temperaturerne er så lave, at virus vil have svært ved at spredes,” siger René Bødker.

Sammenholdt med vejrdata bliver overvågningen af myg og mitter løbende brugt til at beregne risikoen for nye udbrud. De mange data kan også anvendes til at planlægge vaccinationsstrategier, hvis der kommer et nyt udbrud, samt til at dokumentere, at danske eksportdyr ikke er smittede med mygge- og mittebårne sygdomme.

Følg myggeplagen på myggetal.dk

Alle kan følge med i mængden af myg i Danmark på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside myggetal.dk, der er finansieret af Fødevarestyrelsen.

Siden opdateres hver uge med antallet af de forskellige stikmyg og mitter og til sammenligning kan ses de seneste års målinger.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere