The Radio Anechoic Chamber at DTU Elektro (Photo: Torben Nielsen)

Dansk ekspertise nødvendig for europæisk rumfart

mandag 04 jul 16

Kontakt

Olav Breinbjerg
Professor
DTU Elektro
45 25 38 14
Et unikt radiodødt laboratorium og udviklingen af den måleteknik, der i dag anvendes verden over til præcise målinger af satellitantenner, giver Danmark en nøgleposition inden for europæisk satellitkommunikation. 

Det europæiske rumfartsagentur ESA har således netop indgået en 5-årig kontrakt med DTU, hvor laboratoriet ”DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility” har til huse. Kontrakten omfatter opgaven som eksternt referencelaboratorium i forbindelse med ESAs satellitmissioner.

ESA har sit eget store tekniske testcenter, ESTEC i Holland. Men netop på de antennespecifikke opgaver i forbindelse med satellitmissioner, er DTU i besiddelse af verdens førende ekspertise”, fortæller professor Olav Breinbjerg, DTU Elektro. ”Det var her på DTU, at selve den særligt præcise tekniske metode til antennemålingerne blev udviklet – og vi har siden da bestræbt os på fortsat at udvikle og optimere den, så vi hele tiden er et hestehoved foran de mange internationale konkurrenter. Derudover har vi Europas, og nok verdens, bedste eksperimentelle facilitet - et såkaldt radiodødt rum der er indrettet, så antennerne måles i samme omgivelser, som når de er monteret på satellitter i rummet”.

Flere ansatte arbejder med opgaver for ESA

Laboratoriet på DTU har til stadighed flere ansatte og studerende beskæftiget med udviklings- og forskningsopgaver for ESA, bl.a. en konstant fornyelse og modernisering af måleinstrumenter og -teknikker. Konkurrencen inden for området er hård. ”Vores ambition er at få en væsentlig rolle i flere fremtidige ESA-satellitmissioner som f.eks. BIOMASS, der har til formål at måle Jordens samlede biomasse og JUICE, der skal studere Jupiter’s nærmeste måner”, tilføjer Olav Breinbjerg. 

Inden da skal DTU-laboratoriet dog udføre andre specifikke opgaver for ESA. I første omgang handler det om udvikling af helt nye typer af antenner, som både er meget præcise og 5-10 gange mere kompakte end tidligere antenner. Disse antenner bidrager til at sikre positionen for ”DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility” som verdens mest nøjagtige antennemåle-laboratorium 

 

Relaterede Videoer  

Vis flere