Photo: Mikal Schlosser

Første 20 forskere er ansat i oliecenter

torsdag 23 jul 15
Med ansættelsen af 20 nye medarbejdere går Center for Olie og Gas i gang med det første store forskningsprogram sammen med partnerinstitutioner, virksomheder og udenlandske institutioner.

I løbet af de seneste måneder er 20 nye medarbejdere flyttet ind på stueetagen i Bygning 375. Den nye stab i Center for Olie og Gas tæller bl.a. videnskabelige direktører, seniorforskere, postdocs, ph.d.’er og en programleder. Ifølge centerets direktør Bo Cerup-Simonsen en stærk gruppe, der bl.a. medbringer erfaringer fra DTU-institutter, DONG Energy, Maersk, danske og udenlandske universiteter samt andre dele af industrien.

Med en fast base i midten af Lyngby Campus er teamet nu i gang med at etablere samarbejder med partnerinstitutioner som Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, GEUS, udenlandske institutioner samt private virksomheder for at forske i ny teknologi til at hente en større andel af Danmarks olie og gas op af Nordsøen.

”Vi kalder Bygning 375 for vores Centre Core. Et globalt center, hvorfra vi får adgang til vigtige data og viden om oliefelterne og orkestrerer vores forskningsprogrammer i samarbejde med forskergrupper uden for Centre Core. Vi skal sikre, at tingene hænger sammen på tværs af forskning og erhverv og på tværs af institutioner - og senere også landegrænser,” siger Bo Cerup-Simonsen, der er direktør i Center for Olie og Gas.

Idéer til teknologier

Som en af de første store opgaver går centeret i gang med et stort forskningsprogram, der skal identificere idéer til teknologier, der kan øge olie- og gasindvindingen på de store eksisterende oliefelter Dan, Halfdan og Kraka i Nordsøen, hvor en række tekniske udfordringer betyder, at man kun får en tredjedel af olien og gassen op.
Forskningsprogrammet vil indeholde op mod 50 projekter, der vil være forankret på DTU, på partnerinstitutioner og i konstellationer, hvor virksomheder og andre universiteter arbejder sammen med Center for Olie og Gas.

Målet over de næste tre år er, at identificere og udvikle tre til fem store flagskibsprogrammer, der hver adresserer et potentiale til at øge den danske olieindvinding. Bo Cerup-Simonsen forventer at ansætte en ny gruppe medarbejdere i løbet af efteråret og udvikle samarbejdet med institutioner og virksomheder udenfor Centre Core, så der over de næste tre år tilknyttes omkring 100 forskere.

Se en kort video om Center for Olie og Gas

 

 

Om Center for Olie og Gas

Bag Center for Olie og Gas – DTU står DUC (Dansk Undergrunds Consortium), der består af A.P. Møller – Mærsk (operatør med 31,2 pct.), Shell (36,8 pct.), Chevron (12 pct.) og den statsejede Nordsøfonden (20 pct.). DUC har investeret en milliard kr. i centret, der har base hos DTU i Lyngby. Centeret vil indgå i et tæt forskningssamarbejde med blandt andet Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image