De fem studerende bag AQShare, fra venstre mod højre: Kavikrishnan Balakrishnan, Anton Werenberg, Martin Gylstorff, Ossi Kallunki, Tor Nørgaard

Grundfos køber rettigheder til studerendes projekt

tirsdag 29 sep 20

Kontakt

Kavikrishnan Balakrishnan

Kontakt

Mathias Dahlqvist
Direktør i Lab 1, Grundfos
24 43 30 58

Kontakt

Claus Hélix-Nielsen
Professor, Institutdirektør
DTU Miljø
45 25 22 28

Foto

De fem studerende bag AQShare, fra venstre mod højre:
  • Kavikrishnan Balakrishnan
  • Anton Werenberg
  • Martin Gylstorff
  • Ossi Kallunki
  • Tor Nørgaard

Vejleder

Thomas Howard fra DTU Entrepreneurship har været vejleder på projektet.

En gruppe studerende har fået en idé til, hvordan mindre byer i Afrika kan forsynes med rent drikkevand. Grundfos har sikret sig rettighederne til projektet og ansat de studerende til at færdigudvikle det.

DTU afholder to gange om året kurset X-Tech Entrepreneurship. Det er et 13-ugers forløb, hvor de studerende bliver undervist i forretningsforståelse og præsenteret for en række innovationsværktøjer, de kan bruge til enten at starte egen virksomhed eller til at håndtere udviklingsopgaver i deres fremtidige jobs.

Grundfos har sponsoreret et af fokusområderne for X-Tech Entrepreneurship for at sætte vand på dagsordenen. Flere virksomheder bidrog med relevante cases, ikke mindst Grundfos selv, der har som mål at sikre rent drikkevand til 300 millioner mennesker frem mod år 2030, bl.a. i Afrika.

”Rent vand er et af FN’s verdensmål og en meget væsentlig global udfordring, som vi valgte at beskæftige os med. For at gøre vores arbejde overskueligt indsnævrede vi indledningsvist selv opgaven til at omhandle forsyningen af drikkevand i mindre byområder i Kenya, siger Kavikrishnan (Kavi) Balakrishnan, der har læst på DTU siden 2016.

Kavi Balakrishnan var del af en gruppe på i alt fem studerende fra forskellige uddannelsesretninger på DTU. Sammensætningen af gruppen gav et stærkt fundament af forskellige tekniske ekspertiser inden for bl.a. it-software, elektronik og produktdesign, som danner grundlaget for den idé, de har kaldt AQShare.

Idéen inddrager den nuværende vandforsyning
”Det var afgørende for os at finde en løsning, der kunne indpasses i den eksisterende drikkevandsforsyning. På den måde kan vi sikre størst incitament for, at kenyanerne vil både anvende og senere vedligeholde løsningen,” siger Kavi Balakrishnan.

I de mindre kenyanske byer er der fortsat en del sygdom, eksempelvis tyfus, fordi drikkevandet er urent. Den nuværende forsyning foregår typisk ved, at en lokal handelsmand med en æselkærre henter drikkevand i en nærliggende sø eller flod. Herefter kører han rundt til folk og sælger dunke med vand.

”Vores idé er at indføje et mini-rensningsanlæg i denne forretning. Det skal ligge i udkanten af byen og give handelsmanden mulighed for at aflevere og få betaling for vandet. Når det er renset, kan indbyggerne købe vandet, som koster en smule mere,” siger Kavi Balakrishnan.

Grundfos ansætter de studerende
Grundfos har under hele forløbet bistået de studerende med sparring og kontakt til eksperter, bl.a. i Afrika. Efter kurset købte Grundfos rettighederne til AQShare og har ansat hele gruppen på studenterkontrakter. Ikke som traditionelle studentermedhjælpere, men for at gruppen i fællesskab skal koncentrere sig om at videreudvikle og modne deres idé.

”AQShare har spændende potentiale og passer godt sammen med Grundfos’ strategi om at sikre en bedre drikkevandsforsyning i hele verden frem mod år 2030. Vi er derfor interesserede i projektets videre udvikling. Ikke mindst fordi løsningen er fleksibel og uafhængig af omkostningstunge investeringer i form af rør til drikkevandsforsyningen,” siger Mathis Dahlqvist, direktør i Innovation Lab 1, Grundfos.

Målet for de studerende er at nå så langt med deres idé i de kommende måneder, at der kan udarbejdes en prototype af mini-rensningsanlægget. Prototypen skal herefter testes i Afrika for at vurdere dens potentiale.

Inspirerende samarbejde mellem universitet og virksomhed
Grundfos deltager også med cases i det nye X-Tech-forløb, der netop er startet på DTU, og Mathis Dahlqvist glæder sig allerede til at få flere input fra de studerende.

Også på DTU Miljø er der begejstring.

”Det er glædeligt, at vores forskning og viden inden for vandteknologiske løsninger kan spille sammen med de konkrete udfordringer, som virksomheder står over for. Sammen med de studerendes evne til at se tingene med friske øjne giver det nogle spændende tanker og nye typer løsninger,” siger Claus Helix-Nielsen, direktør for DTU Miljø.