I Cotes, der producerer avancerede affugtningsanlæg, ser man potentiale i forenklingskonceptet, f.eks. ved i højere grad at benytte komponenter, der kan skaleres og genbruges.

Gør det enkelt

fredag 03 maj 13
|

Kontakt

Niels Henrik Mortensen
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 62 75

Produktdesign

Tidligere brugte Hovmand, der producerer mobilt løfteudstyr, meget energi på at håndtere specialløsninger.

Nu er virksomheden bedre til at skabe gode produkter med standardkomponenter.

Ofte er en virksomheds portefølje af produkter opstået gennem knopskydning. Et nyudviklet koncept, ’Radikal Forenkling via Design’, viser, at der er meget at hente på bundlinjen ved at sætte tingene i system. Syv danske virksomheder har afprøvet konceptet med held.

Alle virksomheder vil deres kunder det bedste. Men ofte går man så langt i bestræbelserne på at skabe den helt rigtige løsning til kunden, at det bliver svært at tjene penge. Det gælder især for mange små og mellemstore virksomheder. Har man i stedet en enkel, men gennemtænkt arkitektur for, hvordan standardprodukterne kan varieres, gør man både sig selv og kunderne en tjeneste. Overskuddet vokser, samtidig med at kunderne faktisk får mere at vælge imellem på hylderne. Det er essensen af Radikal Forenkling via Design. Syv små og mellemstore danske virksomheder har afprøvet konceptet med støtte fra Industriens Fond. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem virksomhederne, DTU Mekanik og Dansk Design Center. ”Jeg er begejstret for konceptet. Projektet har afklaret, at vi har været alt for tilbøjelige til at lave om på vores produkter. Selvfølgelig vil man gerne gå langt for at gøre sine kunder glade, men ofte kunne man have fået en lige så god løsning ud fra standardprodukter. Når man hele tiden laver om på produkterne, bliver det svært at tjene penge,” siger administrerende direktør Søren Hovmand, Hovmand A/S. Mere end en teknisk øvelse Hovmand A/S producerer mobilt løfteudstyr. Virksomheden sælger både standardløsninger og specialløsninger. ”Problemet er, at hvis du ikke fortæller kunderne, hvad du har, så fortæller kunderne dig, hvad de gerne vil have. På den måde kom vi til at bruge alt for meget energi på at håndtere forespørgsler om forskellige specialløsninger. Nu er vi blevet meget bedre til at fortælle, hvad vi har,” siger Søren Hovmand.

I forbindelse med projektet har to studerende fra DTU analyseret omkostningerne ved produktionen. ”Vi havde selv en mistanke inden projektet om, hvad der var galt. Men det er alligevel rart, når der er nogen, der trykker dig på maven, for så har du en anledning til at få gjort noget ved tingene. Faktisk har vi været så glade for konceptet, at vi har drejet vores forretningsplan, så den nu har en række elementer af radikal forenkling,” kommenterer Søren Hovmand og fortsætter: ”Konceptet er langt mere end blot en teknisk øvelse. Det omfatter også virksomhedens overordnede strategi. Udgangspunktet er at analysere markedet. Afhængigt af resultatet skabes den rigtige platform, som igen definerer, hvordan vi udformer de enkelte produkter. Så konceptet favner bredt.”

Variere på de rigtige parametre

Cotes A/S er en af Europas førende leverandører af avanceret affugtning eksempelvis i tilknytning til fryse- og spraytørring i fødevareindustrien. Også her har to studerende fra DTU skrevet speciale om radikal forenkling. ”Projektet er afsluttet fra de studerendes side, men vi har endnu ikke indført forslagene, som de er nået frem til. Derfor er det for tidligt at vurdere effekten. Det er imidlertid helt sikkert, at der er et potentiale. Vi kan uden tvivl blive bedre til at tænke i moduler og bruge de samme dele i forskellige sammenhænge. Vi prøver selvfølgelig også i forvejen at variere vores produkter, men analysen tyder på, at vi måske har en tendens til at vælge de forkerte parametre at variere på,” siger adm. direktør Thomas Rønnow Olesen, Cotes A/S.

De to studerende har analyseret omkostningsstrukturen for udvalgte produkter hos virksomheden. ”Analysen viser, at vi nok har været for flinke, når vores kunder har bedt om specialløsninger. Du kan godt følge princippet om, at ’kunden har altid ret’, men du skal gøre dig klart, at det har altså en omkostning,” siger Thomas Rønnow Olesen og uddyber: ”Typisk laver du et overslag, hvor du indregner oplagte faktorer som ekstra designtid og de direkte ekstra omkostninger ved at producere specialløsningen. Men så glemmer du, at der også følger andre omkostninger med. Det kan for eksempel være ekstra omkostninger til transport og lagerplads.”

"Vi prøver i forvejen at variere vores produkter, men det tyder på, at vi måske har en tendens til at vælge de forkerte parametre at variere på."
Thomas Rønnow Olesen, Cotes

”Hvis du får sat prisen på at levere specialløsningen rigtigt i forhold til dine reelle omkostninger, kan det jo være, at kunden indser, at det er fuldt ud muligt at opnå en løsning i verdensklasse baseret på dit standardprodukt.”

Flere produkter med færre komponenter

Analysen er mundet ud i et forslag til en ny produkt-arkitektur, som i højere grad end i dag tillader, at Cotes’ løsninger skaleres og genbruges. Grundtanken er, at der er mulighed for mange variationer i de komponenter, der har betydning for produktets funktion, mens man holder sig til ganske få standardelementer for resten af konstruktionen. På den måde kan man – ifølge analysen – reducere antallet af komponenter med 85 procent og alligevel øge antallet af varianter, som kunderne kan købe, med 50 procent.

Thomas Rønnow Olsen vurderer dog, at Cotes ikke kan forenkle tingene helt så meget, som projektet lægger op til: ”Det skyldes, at vi er nødt til at tænke på flere faktorer end produktdesign og omkostninger. For eksempel er det helt afgørende for os, at vores produkter klarer sig godt med hensyn til energieffektivitet, så produkterne ikke påfører kunden unødvendige omkostninger til strøm. Det betyder, at produkterne skal være dimensioneret rigtigt til den konkrete opgave, og dermed kan vi ikke holde tingene så enkle, som der er lagt op til i rapporten. Med andre ord er vi nødt til at skabe vores egen tillempede udgave af radikal forenkling via design. Men jeg er sikker på, at konceptet kan få meget stor betydning for os.”

Det ta’r kun fem minutter

Hos Hovmand A/S har adm. direktør Søren Hovmand ingen forbehold: ”For mig at se er konceptet velegnet til alle virksomheder, der har fysiske produkter. Nogle virksomheder vil måske ønske at supplere med lean eller lignende, men for mig vil radikal forenkling via design stadig være det centrale værktøj.” På spørgsmålet, om alle nye medarbejdere kommer på kursus i konceptet, svarer han: ”Det gør de, men det er et meget kort kursus! Noget af det interessante ved konceptet er, at teori-apparatet er så enkelt. Som regel tager det ikke mere end fem minutter at overbevise folk om, at selvfølgelig skal vi gøre det her. Det gælder i øvrigt ikke kun i forhold til nye medarbejdere. Jeg synes også, at det er let at forklare vores kunder og leverandører, hvad det er, vi vil.”

Opskriften på det enkle

Radikal Forenkling via Design er en metode til at forenkle en virksomheds produktprogram. Udgangspunktet er, at forenklede produktprogrammer giver mulighed for mere effektive processer. Konceptet er udviklet i dialog med Industriens Fond af professor Niels Henrik Mortensen og professor Per Boelskifte, begge DTU Mekanik.

Fonden har finansieret et proof of concept-projekt, som er gennemført hos syv danske virksomheder: Hydrema A/S, Cotes A/S, Novenco A/S, Radiometer Medical A/S, AIAIAI ApS, Power Stow A/S og Hovmand A/S. Desuden har Dansk Design Center deltaget. Den konkrete analyse af de enkelte virksomheder er varetaget af studerende fra DTU : Kristian Frøstrup, Anders Askhøj, Karoline Cleemann, Kristian Hendrich Junkov, Gro Bertelsen, Lau Borch, Trine Duelund, Jakob Parslov, Kirsten Lind Rasmussen, Anush Bagratunjan, Mathias Christiansen, Casper Lehn Andersen (alle kandidatstuderende), samt Simon Madsen og Kasper Nørgaard (bachelorstuderende).

 

Læs mere her på Industriens Fonds hjemmeside http://industriensfond.dk/da/Radikal-Forenkling/

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere