Foto: Colourbox

Ny bluetongue-lignende sygdom rapporteret i Tyskland og Holland

torsdag 24 nov 11
|

Nyt Orthobunyavirus er påvist i sygt kvæg i Tyskland. DTU Veterinærinstituttet er opmærksomme på risikoen for introduktion af dette nye virus i Danmark.

Kvæg i Tyskland og Holland har udvist symptomer, som ligner dem ved sygdommen bluetongue - feber, markant fald i mælkeydelse og i nogle tilfælde diarré samt aborter.   Dyrene er negative for bluetonguevirus, men i forbindelse med det tyske opklaringsarbejde er der blevet påvist et nyt virus fra slægten Orthobunyavirus. ”Vi er opmærksomme på risikoen for introduktion af dette nye virus til Danmark, og vil derfor være ekstra opmærksomme på en eventuel stigning i antallet af bluetonguemistanker eller rapportering om stigning i antal af aborter,” siger sektionsleder ved DTU Veterinærinstituttet Anette Bøtner. DTU Veterinærinstituttet har gode og tætte samarbejdsrelationer med det tyske institut, FLI, som har påvist det nye virus.”Vi vil derfor via dette samarbejde sikre, at vi kan påvise en eventuel introduktion af det nye virus i Danmark,” siger seniorforsker ved DTU Veterinærinstituttet Thomas Bruun Rasmussen, der har været i kontakt med de tyske kolleger.

Påvisning af nyt virus

Siden august 2011 har der i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, som grænser op til Belgien og Holland, samt i Holland været rapporteret om flere tilfælde af sygdom i kvæg, der klinisk ligner udbrud af bluetongue. De kliniske symptomer har omfattet feber og markant fald i mælkeydelse i flere dage samt i nogle tilfælde diarré samt aborter.   Diagnostiske prøver udtaget fra syge dyr indsendt til Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Insel Riems i Tyskland er blevet undersøgt for blandt andet bluetongue-, mund- og klovesyge-, BVD- samt IBR-virus med negativt resultat. Poolede prøver fra en kvægbesætning med akutte kliniske symptomer (temperatur >40°C og mere end 50% fald i mælkeydelse) er derefter blevet undersøgt ved en ny avanceret molekylærbiologisk metode, såkaldt metagenom analyse, hvor man undersøger al nukleinsyre (arvemasse DNA/RNA) i den diagnostiske prøve for udvalgte kendte virusgenom sekvenser. Ved denne metode blev det påvist, at prøven indeholdt genmateriale, hvis genomsekvens er nært beslægtet med Shamonda-, Aino- og Akabanevirus, tilhørende slægten Orthobunyavirus (familie: Bunyaviridae), som alle er virus der overføres med mitter ligesom bluetonguevirus.

Nødvendigt med yderligere undersøgelser

Ved yderligere undersøgelser af 100 prøver fra sygdomsramte besætninger med en nyudviklet real-time RT-PCR rettet mod dette nye virus blev der påvist 9 positive dyr i 4 besætninger. På dette grundlag kan det på nuværende tidspunkt konstateres at et nyt Orthobunyavirus er påvist i kvæg. Årsagssammenhængen mellem de observerede kliniske symptomer og infektion med det pågældende virus kan imidlertid ikke afgøres, før yderligere undersøgelser er foretaget inklusive isolation af virus og eksperimentelle undersøgelser i dyr.

Relaterede Videoer  

Vis flere