Fra venstre: prismodtager Martin Vesterby, Aarhus Universitet, prismodtager Anders Riisager, DTU Kemi, Børge Dahl, højesteretspræsident og formand for Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond, samt prismodtager Sune Lehmann Jørgensen, DTU Informatik. Foto: Kaj Bonne

To DTU-forskere hædres for deres indsats for dansk erhvervsliv

fredag 16 dec 11

Adjunkt Sune Lehmann Jørgensen, DTU Informatik, og lektor Anders Riisager, DTU Kemi, har modtaget hver 200.000 kr. fra Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond.

Prisen til de to DTU-forskere er en anerkendelse af deres indsats for dansk erhvervsliv og er samtidig ment som en inspiration til at fortsætte det gode arbejde med forskning, undervisning og publiceringsvirksomhed. Prismodtagerne forsker inden for hhv. sociale medier og katalysatorer:

Sune Lehmann Jørgensen, 35 år, er adjunkt på DTU Informatik og forsker i matematisk modellering af komplekse netværk. Ved prisoverrækkelsen pegede fondens formand, højesteretspræsident Børge Dahl, blandt andet på hans internationale gennemslagskraft opnået gennem markante bidrag til forståelsen af komplekse sociale netværk og sociale medier. Sune Lehmann Jørgensens forskningsområde er af betydning for det hastigt voksende forretningsområde for sociale medier, eksempelvis Facebook, LinkedIn, Twitter og Google. Prismodtageren står foran et nyt forskningsforløb på Massachusetts Institute of Technology i USA i sociale netværk med fokus på detaljeret måling af social adfærd via såkaldte smartphone apps, og i 2013 skal han organisere forskningsfeltets førende konference, NetSci i København.

Anders Riisager, 38 år, er lektor på DTU Kemi og forsker i nye katalysatorer og katalytiske processer til at omdanne biomasse og affaldsprodukter til mere værdifulde og industrielt relevante kemikalier og brændstoffer samt at udvikle nye bæredygtige teknologier, som kan forbedre eksisterende industrielle processer eller produkter. Fondsbestyrelsen har især hæftet sig ved hans forsknings store betydning for erhvervslivet, blandt andet som medopfinder på 12 patentansøgninger. Anders Riisager har desuden ydet et væsentligt bidrag til at modernisere undervisningen på DTU. Senest er han uddannet på det første hold af eliteundervisere med fokus på entreprenørskab i undervisningen, der er et samarbejde mellem DTU, Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

Foruden de to DTU-forskere er ph.d.-studerende Martin Vesterby, Aarhus Universitet, også blevet hædret med 200.000 kr.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere