Foto Bax Lindhardt

DTU spiller med på Danmarks nye grønne forskningsstrategi

mandag 28 sep 20

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Fire prioriterede forskningsområder

De fire grønne missioner

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO₂
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Genanvendelse og reduktion af plastikaffald

Læs artikler om DTU's bidrag


Regeringen har præsenteret en ny forskningsstrategi med fire konkrete missioner, der skal skubbe på den grønne udvikling. DTU har vigtige bidrag til dem alle.

Hvis vi skal nå målet om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030, er det nødvendigt at modne kendte teknologier og udvikle helt nye – og ikke mindst at få dem ud at virke i samfundet. Derfor har regeringen nu udpeget fire forskningsområder, der har særligt potentiale til at hjælpe den grønne omstilling på vej, og lægger op til at støtte den grønne forskning markant med prioriterede midler.

”DTU har i mange år arbejdet med forskning og leveret vægtige bidrag på alle de fire områder, som regeringen nu prioriterer. Og vi er meget enige i, at de er uhyre vigtige for at realisere en grøn omstilling af samfundet,” siger rektor Anders Bjarklev.

”Så DTU hilser det nye udspil og de dertil hørende bevillinger velkommen og glæder os til sammen med de øvrige forskningsinstitutioner og erhvervslivet at udvikle og levere de teknologiske løsninger, der kan gøre Danmark grønnere og samtidig gavne samfundsøkonomien.”