Photo: Claus S. Hansen

Nye redskaber skal give mindre bifangst

fredag 21 apr 17
|

Kontakt

Jordan P. Feekings
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 92
Der skal gå kortere tid fra idé til ibrugtagning af nye fiskeredskaber. Det er tanken bag et nyt forskningsprojekt, som DTU Aqua deltager i.

Af Martine Lind Krebs

Torskefisker Claus S. Hansen, bedre kendt som Svanekefiskeren, gjorde store øjne, da han trak sit trawl op. Der var kun 14 kg skrubber i, ikke engang nok til at fylde en enkelt kasse. Dagen forinden havde han under nøjagtig samme træk øst for Bornholm fanget 50 kasser skrubber som bifangst. Forskellen var, at han denne dag havde taget nyt udstyr i brug som led i projektet FastTrack, der skal forkorte vejen fra idé til ibrugtagning af nye og mere skånsomme fiskeredskaber.

I nogle måneder  hvert år udgør bifangst af skrubber en stor udfordring for torskefiskerne i Østersøen, fordi det er et kæmpe arbejde at sortere dem fra. Claus er en af indtil videre fire fiskere, som deltager i projektet FastTrack, et forskningsinitiativ under DTU Aqua, Aalborg Universitet, Danmarks Fiskeri Producent Organisation (DFPO) og det norske fiskeri- og havbrugsselskab SINTEF. Projektet skal forenkle processen omkring udvikling af fiskeredskaber og sørge for bedre involvering af fiskerierhvervet og vodbindere.

"Det er fint, at vi fiskere nu har mulighed for at afprøve nye redskaber og er fælles om at betale for det."
Claus S. Hansen, fisker fra Bornholm

Claus S. Hansen har fået støtte til indkøbet af tre specialfremstillede riste, som lader mindre torsk og skrubber undslippe hans trawl. Det har han kombineret med et selvopfundet elastiksystem, som opdeler hans trawl i tre kamre, så det primært er større torsk, der kommer ind i det tredje kammer, mens skrubberne svømmer ud gennem ristene tidligere i trawlet.

"Jeg har kæmpet med skrubberne i mange år. Jeg har længe gerne villet prøve de her riste, men de var så dyre, at jeg ikke turde bestille dem. Så jeg synes, det er fint, at vi fiskere nu har mulighed for at afprøve nye redskaber og er fælles om at betale for det," siger Claus S. Hansen.

Hurtigere fra idé til lovgivning

FastTrack har fået en pulje på 6 mio. kr. gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Fiskere fra hele landet og fra alle typer af fiskerier, som har en idé til, hvordan deres redskaber kan forbedres, kan nu søge direkte hos FastTrack og dermed undgå den lange, besværlige proces med at søge om penge, analysere og aflægge rapport hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. En proces, der let kunne tage mellem to og tre år, før nye redskaber fandt vej ind i lovgivningen, forklarer projektets leder, forsker Jordan Feekings fra DTU Aqua.

"Fiskeren med den gode idé kontakter os. Vi undersøger, hvilke forsøg, der tidligere er udført, og betaler for en del af de redskabsændringer, der er behov for. Fiskeren tester nu det nye udstyr, hvorefter vi laver en videnskabelig undersøgelse og aflægger rapport, så ændringen af redskaberne forhåbentlig kan finde vej ind i lovgivningen," forklarer han.

FastTrack-projektet udgør en samarbejdsplatform mellem fiskere, vodbindere og forskere, der skal sikre en effektiv, smidig og billig udvikling af nye redskaber. Samtidig skal forskerne sørge for videndeling omkring de nye redskaber i hele fiskeribranchen. En anden fordel ved projektet er, at der i FastTrack er plads til en egentlig udviklingsfase, hvor redskaberne afprøves, justeres og afprøves igen.

"Udviklingsfasen er vigtig, for ofte fungerer redskaberne ikke perfekt, når man prøver dem første gang. Men i det nuværende system er der ofte ikke rigtig mulighed for at have en udviklingsfase," siger Jordan Feekings.

Misundelse på havnen

På havnen i Svaneke gør de andre fiskere store øjne, når Claus S. Hansen de fleste dage kan nøjes med at fiske omkring 150 kilo skrubber op, hvor de må slås med at sortere omkring to et halvt ton fra. Skrubberne er især en udfordring for fiskerne i Østersøen i månederne mellem januar og april. Han kan også mærke forskel på sine torsk.

"De er helt glatte og slimede nu, så jeg har helt svært ved at holde på dem. Men for mig viser det, at systemet virker. Det betyder jo, at de små torsk og skrubberne også bliver mindre beskadigede og dermed har større chancer for at overleve," siger han.

FastTrack er indtil videre et treårigt projekt, men Jordan Feekings håber, at det vil have så meget succes, at det kan blive bygget op som en permanent platform:

"Jeg håber, vi kan vise, at dette system fungerer og gør udviklingen af nye redskaber enklere og mere inkluderende for fiskerne, så det fører til bedre fiskeri."

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere