Peter Christian Risager har arbejdet med at finde molekylære forklaringer på, hvad der er afgørende for, at virus kan lave nye kopier af sig selv. Foto: DTU Veterinærinstituttet

Ph.d.-projekt giver ny viden om virussets maskinrum

onsdag 04 dec 13
|

Kontakt

Ph.d. Peter Christian Risager

phageist@gmail.com

Med de nyeste virologiske metoder har en ph.d.-studerende fra DTU Veterinærinstituttet vist, hvilke byggesten, der er afgørende for klassisk svinepestvirus' evne til at formere sig. Dette kan danne grundlag for bekæmpelse af svinepest og andre beslægtede virus, som f.eks. hepatitis C og denguefeber.

For at kunne stoppe et virus er det afgørende at finde de genetiske faktorer, der styrer replikationen af virussets arvemasse. Ph.d.-studerende Peter Christian Risager satte sig derfor for at undersøge det i sit ph.d.-projekt, som han netop har forsvaret ved DTU Veterinærinstituttet.

Forsøgene blev foretaget i klassisk svinepestvirus, der forårsager sygdom i grise i store dele af verden, og som konstant er en trussel for dansk landbrug.

”Min forskning viser, at få specifikke ændringer på aminosyre-niveau i virussets ’maskinrum’ kan være afgørende for regulering af replikations-hastigheden og måske også indvirke på virussets evne til at forårsage sygdom,” siger Peter Christian Risager.

Sammensplejsning af virus
Han fandt ud af dette ved at splejse forskellige typer virusarvemasser sammen til såkaldte kimære-virusser og måle på virussets evne til at replikere sin arvemasse i et cellesystem, der blev udviklet til formålet. Ved at konstruere mange typer kimære-virusser kan man derefter udlede, hvilke brikker i arvemassen, der er essentielle for en given egenskab.

Forsøgene viste, at hvis de afgørende aminosyrer var i en specifik kombination, kunne virusset multiplicere sig selv uhyrligt hurtigt, men hvis disse blev tilbagejusteret, sløvede det replikationen gevaldigt. Nogle virusser kunne således sprede sig hurtigt, mens andre nærmest var blevet inaktiverede af mutationerne.

Store perspektiver
Resultaterne er relevante for forståelsen af replikations-maskineriet i mødet mellem klassisk svinepestvirus og dyrecellen, men også for fremtidig udvikling og forbedring af vacciner og nye former for anti-virale terapier, der kan bekæmpe sygdommen.

Forskningen kan på sigt også bruges til anti-viral terapi til mennesker. Klassisk svinepestvirus er nemlig i familie med den frygtede denguefeber, gul feber og hepatitis C-virus.

Seniorforsker Thomas Bruun Rasmussen og professor Graham J. Belsham fra Sektion for Virologi ved DTU Veterinærinstituttet var vejledere for Peter Christian Risager. Projektet var finansieret af Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion.

Videnskabelige artikler

Analysis of classical swine fever virus RNA replication determinants using replicons
Peter Christian Risager, Ulrik Fahnøe, Maria Gullberg, Thomas Bruun Rasmussen and Graham J. Belsham
Journal of General Virology August 2013

 

Efficient generation of recombinant RNA viruses using targeted recombination-mediated mutagenesis of bacterial artificial chromosomes containing full-length cDNA
Thomas Bruun Rasmussen, Peter Christian Risager, Ulrik Fahnøe, Martin Barfred Friis, Graham J Belsham, Dirk Höper, Ilona Reimann and Martin Beer
BMC Genomics 2013

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image