Foto: Colourbox

Nyt forskningssamarbejde om Nordsøolien kan gøre Danmark selvforsynende med energi

torsdag 31 maj 12
|

Kontakt

Erling Halfdan Stenby
Institutdirektør, Professor
DTU Kemi
45 25 20 12

NextOil DK

NextOil DK koordineres af Center for Energy Resources Engineering (CERE) på DTU og gennemføres i samarbejde med DONG E&P, Maersk Oil og GEO.

 

Se pressemeddelelse på Højteknologifondens hjemmeside  

Forskere fra DTU, DONG, Maersk Oil og GEO er gået sammen i et stort anlagt projekt, som skal udvikle nye værktøjer til at styre indvindingen fra de store olie- og gasressourcer under Nordsøen; de ligger så dybt begravet, at de hidtil har været for kostbare at indvinde. Projektet er blevet døbt NextOil DK (New Extreme Oil and Gas in the Danish North Sea), og i dag skydes det i gang med en bevilling på 15 mio. kroner fra Højteknologifonden og et samlet budget på 34 millioner.

Tre til fem kilometer under havbunden i den danske del af Nordsøen er der de seneste år fundet meget store olie- og gasforekomster. De kan dramatisk ændre Danmarks energiforsyning og gøre os energimæssigt uafhængige årtier fremover, hvis vi formår at udvinde dem.

Udfordringen med den store dybde er, at trykket kommer op på 1000 atm eller mere, og temperaturen er mindst 160 grader. Derved bliver det så dyrt og kompliceret at udvinde ressourcerne, at det indtil i dag har været anset for en meget vanskelig eller umulig opgave. Det har forskere fra DTU, DONG, Maersk Oil og GEO besluttet sig for at gøre noget ved i det stort anlagte projekt NextOil DK (New Extreme Oil and Gas in the Danish North Sea). Projektets ambition er at tilvejebringe ny viden og udvikle nye modeller, som vil være med til at gøre det muligt at indvinde olie og gas under så høje temperaturer og tryk.

”Vi er begejstrede for den opbakning, vi har fået fra Højteknologifonden og industrien med denne bevilling. Ud over muligheden for at kunne styrke Danmarks økonomi betragteligt i mange år fremover vil NextOil-initiativet oparbejde en unik know-how inden for sikker High Pressure – High Temperature udvinding. Vi får nu en stærk facilitet, som bliver helt central i de kommende års globale udvikling inden for olie og gasudvinding,” siger professor og institutdirektør Erling Stenby, leder af Center for Energiressourcer (CERE) på DTU, som koordinerer projektet.

Subsurface Teamleader Morten Stage fra Maersk Oil understreger de samfundsmæssige og miljømæssige gevinster ved det nye projekt:

”Man kan sammenligne olieproduktionen i Danmark med et æbletræ. Indtil nu har vi produceret de lavthængende æbler svarende til den nemme og lettilgængelige olie. Der er masser af olie tilbage i den danske undergrund, men det er de æbler, der hænger højere oppe på træet. Dette forskningsprojekt kan yde et væsentligt bidrag til, hvordan man sikkert og effektivt indvinder olien.”  

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vores forskning gør os uafhængige af fossile brændstoffer

Vis flere