Photo: Vibeke Hempler

Fire yngre forskere får legater i millionklassen

fredag 22 jan 16

Kontakt

Yi Sun
Gruppeleder, Lektor
DTU Sundhedsteknologi
26 67 39 98

Kontakt

Søren Kegnæs
Professor
DTU Kemi
45 25 24 02

Kontakt

Martin Lindegren
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 92

Kontakt

Kaare Hartvig Jensen
Lektor
DTU Fysik
45 25 27 49
Fire yngre forskere fra DTU modtager legater på i alt 23,1 mio. kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

Fredag den 22. januar modtager fire yngre DTU-forskere store millionbeløb, når VILLUM FONDEN uddeler legater fra Young Investigator Programme. To af forskerne modtager 7 mio. kroner hver. Legaterne giver deres forskning et løft og skaber flere forskerstillinger: Stort set alle projekter indebærer ansættelse af yderligere forskere til at gennemføre det pågældende projekt, der typisk løber over tre til fem år.

Ifølge VILLUM FONDEN har de seneste års uddelinger betydet, at flere af legatmodtagerne i dag har opnået fastansættelse inden for deres forskningsområde og har opbygget forskningsgrupper, ligesom de har kunnet tiltrække yderligere forskningsmidler fra f.eks. EU.

I alt modtager 20 yngre forskere fra fem danske universiteter legater for et samlet beløb på 119 mio. kr. fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

Uddelingen af legaterne sker ved samme lejlighed, hvor professor Lone Gram, DTU Systembiologi, modtager Danmarks største individuelle forskerpris Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2016 på 5 mio. kroner.

De fire yngre DTU-forskere, der modtager legater, er:

 
Lektor Yi Sun, DTU Nanotech, modtager 7,0 mio. kroner til "Avanceret NanoBiosensor til hurtig og følsom detektion af forurenende stoffer i fødevarer"

Fødevaresikkerhed er et globalt anliggende. Der er et presserende behov for online-metoder, der hurtigt kan påvise forurenende stoffer i fødevarer. Formålet med projektet er at udvikle en alsidig nanobiosensor ved at kombinere avanceret nanoteknologi med biosensor-teknikker. Enheden kan bruges på forskellige stadier i fødevareproduktionskæden og kontrollere fødevaresikkerheden på en langt hurtigere og omkostningseffektiv måde. Legatet muliggør ansættelse af to ph.d.-studerende og en postdoc.

Lektor Søren Kegnæs, DTU Kemi, modtager 7,0 mio. kroner til "Design af selektive heterogene nanopartikel-katalysatorer"

Mange processer i den kemiske industri er afhængige af katalysatorer, der indeholder små metalnanopartikler. Desværre er nanopartiklerne ofte tilbøjelige til at sintre, hvilket nedsætter den katalytiske aktivitet over tid. Formålet med forskningsprojektet er at udvikle nye metoder til at fremstille selektive heterogene katalysatorer med sinter-stabile metalnanopartikler. Bevillingen dækker en investering i nyt testudstyr, samt ansættelsen af to ph.d.-studerende og to postdocer i projektperioden.

Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua, modtager 4,7 mio. kroner til "Marin biodiversitet og økosystemernes funktion: primære mønstre og processer i naturen"

Forholdet mellem biodiversitet og økosystemernes funktion (såkaldte ”BEF”) har været debatteret i årtier. Da vi generelt mangler observationsstudier, er det uklart, hvor godt vores teori forklarer BEF i naturen, især i havene. I projektet skal unikke observationsdata bruges på marine fiskesamfund, der dækker en bred naturlig gradient i biodiversitet til at undersøge de primære mønstre, processer og underliggende mekanismer omkring BEF-forhold i naturen. Projektet betyder ansættelse af en postdoc og to ph.d.-studerende.

Adjunkt Kaare Hartvig Jensen, DTU Fysik, modtager 4,4 mio. kroner til "Biomimetiske modeller af sukkertransport i planter"

Sukker produceret ved fotosyntese i planters blade brødføder vores planet. Den mekanisme, der transporterer sukker ind i bladets karsystem og videre ud i planten, er imidlertid stadig dårligt forstået. Forskeren vil kombinere kunstige modeller af planter med nye eksperimentelle metoder i levende planter. Dette vil give et unikt system til studiet af sukkertransport og en ny bioinspireret reaktor til fotosyntetiske mikroorganismer. Legatet vil finansiere to postdocer og eksperimentelt udstyr.

Young Investigator Programme

Hvert år uddeler VILLUM FONDEN en række store beløb til yngre forskere på landets universiteter for at sætte fart i deres forskningskarriere. VILLUM FONDENs Young Investigator Programme blev etableret i 2011 for at målrette midler til de yngre – såvel danske som udenlandske - forskningstalenter, der ofte står i skyggen af de mere kendte og veletablerede professorer.
Læs mere om legaterne.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere