Fødevareanalyse

Fødevareforskning på vækstsporet

torsdag 22 mar 12
|

Kontakt

Jens Adler-Nissen
Emeritus
DTU Fødevareinstituttet
45 25 26 29
For at indfri fødevareerhvervets vækstpotentiale er der behov for at styrke samspillet mellem private virksomheder og offentlige videninstitutioner.

Den danske fødevareklynge er verdens 3. største. Den beskæftiger 150.000 arbejdspladser i hele Danmark og står for en femtedel af den samlede danske vareeksport til en værdi af mere end 110 milliarder kroner. Vækstpotentialet er stort, da den globale fødevareproduktion skal øges med 70-100 procent i 2050 for at dække efterspørgslen fra en hastigt voksende befolkning.

For at indfri fødevareerhvervets vækstpotentiale er der behov for at styrke samspillet mellem private virksomheder og offentlige videninstitutioner. Hvis Danmark skal fastholde sin fremtrædende internationale position på fødevareområdet, kræver det investeringer i offentlig og privat forskning og udvikling.

DI Fødevarer, DTU og Københavns Universitet inviterer i dag til en Konference om strategisk fødevareforskning som grundlag for en vækstdagsorden.

Nationalmuseets festsal
Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K

Tidspunkt: Kl. 13.00

På konferencen vil professor Jens Adler-Nissen, DTU, forklare, hvordan fødevarekvalitet og teknologi er tæt forbundet. Professor Arne Astrup, KU, vil sætte fokus på samspillet mellem forskningsverdenen og erhvervslivet og forskningsdirektør Birgitte Skadhauge, Carlsberg, giver sit bud på, hvordan det samspil kan styrkes. Prodekan Erik Bisgaard Madsen, KU, viser, hvad Danmark får ud af den strategiske fødevareforskning.

Et panel bestående af Kirsten Brosbøl (S), Sofie Carsten Nielsen (R), Jonas Dahl (SF), Tina Nedergaard (V), Rasmus Jarlov (K), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Torben Harring, koncerndirektør DLG, og formand for LMC, Esben Laulund, Vice President for Chr. Hansen, og formand for InSPIRe, Bjarke Bak Christensen, institutleder ved Institut for Fødevarevidenskab KU, og Jørgen Schlundt, institutdirektør for DTU Fødevareinstituttet.

Relaterede Videoer  

Vis flere