Polyfluorerede stoffer i emballage kan smitte af på fødevarer

fredag 18 nov 11

Polyfluorerede stoffer bruges i fødevareemballage og kan med stor sandsynlighed smitte af på de indpakkede fødevarer, viser et ph.d.-studie fra KU-Life og DTU Fødevareinstituttet. De polyfluorerede stoffer kan omdannes til stoffer, der mistænkes for at være hormonforstyrrende og have andre sundhedsskadelige effekter.

Kemiker Xenia Trier fra DTU Fødevareinstituttet har under sit ph.d.-studie på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, KU-Life, og DTU Fødevareinstituttet udviklet en metode til at finde polyfluorerede stoffer i pap og papir, som er brugt til at emballere fødevarer med.

74 prøver af pap og papir, som indeholder eller er beregnet til at indpakke mad i, blev undersøgt i ph.d.-studiet. 57% af prøverne indeholdt kendte polyfluorerede stoffer - især i emballage beregnet til fede fødevarer, høje temperaturer eller til langtidsopbevaring af eksempelvis rugbrød og popkorn.

Polyfluorerede stoffer kan nedbrydes i mennesker, dyr og miljø til såkaldte perfluorerede stoffer eller de kan blive omdannet til perfluorerede nedbrydningsprodukter, når de bliver tilberedt – eksempelvis i mikrobølgeovnen. De perfluorerede stoffer ophobes i kroppen og kan have forskellige sundhedsskadelige effekter.

Der mangler stadig videnskabelig dokumentation og viden om de polyfluorerede stoffers giftighed, og der er stort set ingen målinger af deres forekomst i fødevarer og mennesker.

Relaterede Videoer  

Vis flere