Foto: Colourbox

FN's generalsekretær åbner nyt DTU Center

onsdag 23 okt 13
|

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

DTU og FN

DTU har i mange år haft et center, der fungerer som fast samarbejdspartner for FN’s miljøorganisation UNEP. Centeret arbejder med energi, klima, og bæredygtig udvikling i udviklingslande og har særlig fokus på vedvarende energi. I øjeblikket bidrager centeret til at udbrede konkrete energiteknologier til 36 lande.

FN's generalsekretær åbnede onsdag d. 23. oktober sammen med udviklingsminister Christian Friis Bach og DTU's rektor Anders Bjarklev et nyt Center for Energy Effektivisering, som DTU etablerer i FN Byen i Nordhavn i samarbejde med FN's miljøprogram UNEP.

Danmark er valgt som vært for et af 10 knudepunkter, som bliver etableret i forbindelse med et stort FN-initiativ, der skal fremme bæredygtige energiformer på globalt plan. FN’s generalsekretær lancerede under miljøtopmødet i Rio i 2012 det globale initiativ "Sustainable energy for all – SE4ALL". Initiativet har tre ambitiøse globale målsætninger:

  • Adgang til moderne energiformer for alle i verden
  • Fordobling af vedvarende energianvendelse
  • Fordobling af energieffektiviseringsraten

Med mere end 1000 medarbejdere på DTU engageret i forskning omkring bæredygtige energiløsninger har vi en meget stærk videnbase at trække på, fortæller DTU’s rektor Anders Bjarklev.

”Det nye center er et eksempel på, hvordan højt specialiseret viden fra vores forskning kommer i spil til gavn for samfundet. Denne gang er det på internationalt plan, hvor viden kan gøre en konkret forskel i nogle af verdens udviklingslande. Vi er stolte af, at DTU samarbejder med FN om nogle af verdens største udfordringer inden for bæredygtige energiløsninger,” siger Anders Bjarklev.  

Den danske regering støtter initiativet og annoncerede sidste år, at man ønskede at etablere en såkaldt ”SE4ALL Hub” i Danmark for at fremme FN’s energimål. Centeret er et samarbejde mellem DTU og FN’s miljøorganisation UNEP med finansiering fra den danske regering. DTU har haft et tæt samarbejde i mere end 20 år omkring UNEP Risø Centret, og det er denne model der bruges for det nye Center.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere