De nye boliger på Krøyers Plads på Christianshavn er tegnet af Cobe og Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Nyt byggeri med fremtidens beton

fredag 05 dec 14

Kontakt

Kristian Dahl Hertz
Professor Emeritus
DTU Byg

Kontakt

Hans Terney Rasmussen
Administrerende direktør
Abeo A/S

BYGGERI MED SL-DÆK

DTU Lyngby Campus, 2012
400 m2 dæk som nedhængte gangbroer i en ny undervisnings- og forskningsbygning, Bygning 324, på DTU Lyngby Campus.

Gammel Hellerup Gymnasium, 2014
Gymnasiets nye bygning til fritids- og kulturaktiviteter er tegnet af arkitektgruppen BIG, og 1.300 m2 SL-dæk er anvendt til etageadskillelse og tag.

Udviklingsparken Innovest, 2014-15
Den cirkulære bygning skal være domicil for Ringkøbing-Skjern Forsyning, men vil også fungere som innovationscenter. SL-dækket anvendes til ca. 10.000 m2 etageadskillelse.

Krøyers Plads, 2014-16
I boligbyggeriet på Krøyers Plads i København skal 10.000 m2 SL-dæk anvendes.

BEDSTE SPINOUT I EUROPA

Abeo løb med sejren som den bedste spinout i Europa i juni 2013. Det blev fejret ved en ceremoni i Bruxelles, hvor prisen blev uddelt for femte gang. Det var første gang, at en dansk virksomhed blev kåret. Bag prisen stod organisationen Science Business, der er stiftet af de to business schools INSEAD og ESADE i samarbejde med Microsoft og BP. Prisen gives som anerkendelse af en virksomhed, der har formået at tage en opfindelse fra en forskningsinstitution og omsætte det til en succesfuld forretning.

Ved prisuddelingen udtalte direktør i Science Business Richard Hudson:

”Abeo er først og fremmest et rigtig stærkt eksempel på en virksomhed, der med stor succes har formået at tage en teknologi fra et teknisk universitet og omsætte den til en virksomhed med et stort globalt potentiale. Og samtidig repræsenterer Abeo essensen af det, som vi på europæisk plan har brug for i øjeblikket, hvis vi skal forblive innovative og fastholde vores konkurrenceevne.”

www.abeo.dk

Det superlette betondæk er på vej ind i byggeriet som den nye etageadskillelse. Dækkene kan give betonbyggeriet nye udtryk og samtidig forbedre lydisolering og brandsikkerhed i bygningerne.

Samtidig med at dette nummer af Dynamo udkommer, står 37 familier klar med flyttekasserne i København. De er på vej ind i de nye lejligheder på Krøyers Plads, som ligger på Christianshavn – skråt over for Nyhavn. I det første år kommer de til at bo nærmest på en byggeplads, for entreprenørvirksomheden NCC, som har opført deres boliger, fortsætter byggeriet på Krøyers Plads med en etape to, hvor yderligere to boligblokke opføres.

Etape to kommer dog til at forløbe noget anderledes for NCC. For i stedet for at benytte konventionelle betondæk som etageadskillelse har entreprenøren valgt at gå over til de nye super light-betondæk – også kaldet SL-dæk.

Det er højst usædvanligt, at man vælger at foretage så radikale ændringer så sent i projekteringen af et byggeri. Men beslutningen er taget på baggrund af grundige analyser, som peger på en række fordele ved at skifte til SL-dæk:

”På Krøyers Plads opfører vi nogle geometrisk spændende bygninger. Med SL-dækkene får vi en forenkling i opførelsen af råhusene, fordi vi får reduceret antallet af byggekomponenter. Vi får færre arbejdsgange på byggepladsen og kan spare mange mandetimer, fordi SL-dækkene er præfabrikerede. Det vil sige, at vi modtager dem med f.eks. randarmering og holdere til sikkerhedsværn, som ellers typisk er opgaver, vi løser på selve byggepladsen. Det slipper vi for at bruge tid på nu. Desuden betyder det, at sikkerheden er i top på byggepladsen fra dag et,” forklarer Klaus Iversen, senior produktionschef for Beton & Råhus i NCC Construction Danmark. Han tilføjer, at selvom SL-dæk er dyrere end standarddæk, så bliver de ekstra udgifter hentet ind igen, fordi tidsforbruget på byggepladsen bliver væsentligt lavere.

”Vores analyser viser, at vi får reduceret processerne med udførelsen af etagearealerne med 31 procent,” uddyber Klaus Iversen.

Tagplader af letbeton monteres på Gammel Hellerup Gymnasiums nye bygning til fritids- og kultur aktiviteter. Bygningen er tegnet af BIG
Tagplader af letbeton monteres på Gammel Hellerup Gymnasiums nye bygning til fritids- og kulturaktiviteter. Bygning er tegnet af BIG

Høj lydisolering og brandsikkerhed

SL-dækkene er baseret på opfindelsen af den nye betonteknologi, superlette konstruktioner, som DTU-professor Kristian Hertz står bag. Han har kombineret velkendte materialer på en ny måde, så det er muligt at erstatte traditionelle dyre og energitunge beton- og stålkonstruktioner med billigere, mere miljøvenlige dækelementer. Princippet bag den nye betonteknologi er at fremstille et skelet af stærk beton, som omgives på en eller flere sider af letbeton. Den stærke beton bærer belastningen og kan lægges præcis der, hvor den gør mest gavn i en konstruktion.

Opfindelsen førte i 2010 til spinoutvirksomheden Abeo A/S, der har bragt opfindelsen i anvendelse ved at udvikle SL-dækkene. Selve produktionen af dækkene sker hos Perstrup Beton Industri A/S på Djursland.

Test viser, at SL-dæk har en række fordele i forhold til traditionelle betondæk; SL-dækket har fire gange så god lydisolering som standarddæk. Det betyder færre lydgener mellem to etager i en bygning. På Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er SL-dækket desuden blevet testet til at kunne modstå en brand mere end fire gange så længe, som andre betondæk, forstået som den tid der går, før elementet mister sin bæreevne eller brænder igennem.

FORDELE VED SL-DÆK

Lydisolerende
Lydtest udført på DTU Elektro viser, at SL-dækket reducerer lydgennemgang mellem to etager fire gange bedre end standarddækket. I boligbyggeri, hvor nye, skærpede lydkrav skal overholdes, har SL-dækket på grund af sin lave vægt en fordel. Hvor en traditionel dækkonstruktion af beton kommer til at veje ca. 440 kg pr. m2, hvis den skal opfylde kravene til lydisolering i boliger, kan SL-dæk med en fladevægt på kun 320 kg pr. m2 opfylde samme krav.

Brandsikker
Brandtest på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut viser, at SLdækket kan holde til mellem 4,5 og 5,5 timers ’standard-brand’. Det er mere end en firedobling i forhold til brandmodstandsevnen i traditionelle betondæk. Elementerne kan således bruges i høje bygninger uden brandisolering.

Fleksibel
Super light-beton giver arkitekterne nye designmuligheder inden for elementbyggeriet. Der kan f.eks. indstøbes gevind til ophængning i stag, og man kan reducere etageadskillelsernes samlede højde og dermed få mere dagslys dybere ind i bygningen.

Større spænd
Dæk og vægge kan samles ved hjælp af indspænding. Det vil sige, at armering indstøbes i toppen af dækkene, når de monteres i bygningen. Det er muligt at nå op til 75 procent længere spænd end ved brug af konventionelle betondæk.

Miljøvenlig
SL-dækket udnytter betonens styrke optimalt. Det betyder, at den stærke beton kun bruges i en del af konstruktionen. Resten af elementet består af en lettere og mindre miljøbelastende letbeton.

All-in-one
SL-dækket er designet som en all-inone- løsning, der kan opfylde de behov og udfordringer, som byggeriet står over for i forhold til miljø, sikkerhed, økonomi og arkitektoniske muligheder

SL-dækket giver også nye designmuligheder inden for betonbyggeriet, fordi det er muligt at samle dæk og vægge ved hjælp af indspænding. Det vil sige, at der indstøbes armering i toppen af dækkene, når de monteres i bygningen. På den måde kan man opnå spænd, der er op til 75 procent længere end ved brug af konventionelle betondæk. De lange spænd med SL-dæk behøver ikke yderligere understøtning med f.eks. bærende søjler og vægge. Endvidere kan bjælker lægges ind i dækket, så de ikke behøver at tage plads op under dem.

Større arkitektonisk frihed

Arkitektfirmaet BIG har som nogle af de første arbejdet med SL-dæk blandt andet i forbindelse med Gammel Hellerup Gymnasiums nye bygning til fritids- og kulturaktiviteter. Her er 1.300 kvadratmeter SL-dæk anvendt til etageadskillelse og tag. Hos BIG har man desuden haft et ph.d.-projekt i samarbejde med DTU, hvor de arkitektoniske muligheder med SL-dæk er blevet udforsket. Dækket giver arkitekterne mere albuerum, når de kreerer bygninger, fortæller arkitekt Finn Nørkjær, partner i BIG:

”Vi får en større frihed i vores design, og den arkitektoniske udformning af bygninger er mindre begrænset med SL-dæk. Vi kan blandt andet udnytte dækkenes lange spænd, samt at dækkene kan leveres med runde sider og ender. Der er også tale om en geometrisk frihed. Det vil sige, at vi har muligheden for at lave andet end firkanter. Med SL-dæk kan vi lave runde eller 17-kantede bygninger af beton,” siger Finn Nørkjær.

Det har også en arkitektonisk værdi, at SL-dækket både har gode lydisolerende egenskaber og høj modstand mod brand. Så skal man ikke bruge yderligere plads i etageadskillelserne på at sikre dette.

”Det betyder, at etageadskillelserne bliver tyndere, og det har stor betydning for lysindfaldet i en bygning. Lyset kan trænge længere ind i bygningen. Og taler vi om et højhus, kan de tyndere etageadskillelser endda betyde, at vi kan bygge 21 etager i stedet for kun 20, men stadig bevare samme højde på bygningen.”

Interesse fra udlandet

Det første byggeri, hvor man benyttede SL-dæk, var i en ny undervisnings- og forskningsbygning på DTU Lyngby Campus, der stod færdig i 2012. Her bruges dækkene som nedhængte gangbroer.

Siden har interessen for SL-dækket spredt sig, og i slutningen af 2013 kunne Perstrup Beton Industri åbne en ny fabrik til produktionen af SL-dæk. Hos Abeo mærker man tydeligt den stigende interesse for SL-dækket, fortæller administrerende direktør Hans Terney Rasmussen:

”Vi har mange projekter på vej i både den offentlige og private sektor her i landet, hvor SL-dækket er i spil. Men vi oplever også stor interesse fra udlandet og har fået henvendelser fra blandt andre Sverige, Tyskland, Australien, USA, Canada og Malaysia,” siger Hans Terney Rasmussen.

Han fortæller, at udviklingen af SL-dækket er sket i samarbejde med arkitekter og entreprenører, og det har medført en udveksling af viden, som man ellers sjældent udøver i byggebranchen. Derfor står Abeo nu med et unikt produkt.

”Det er en vigtig brik i vores succes, at udviklingen af SL-dækket er sket med branchens aktører. Det betyder blandt andet, at vi har kunnet flytte mange af byggepladsens processer ind i fabrikshallen. Det betyder også, at de dæk, der bliver leveret på byggepladsen, er specielt designet til det enkelte byggeri,” forklarer direktøren.

Grøn profil

Kristian Hertz’ opfindelse med at kombinere den stærke og lette beton betyder, at man bruger op mod 50 procent færre materialer. Betonproduktion er kendt for at være en hård belastning i CO2-regnskabet, og det anslås, at 10-15 procent af verdens CO2-udslip stammer fra bygningskonstruktioner.

Med det lavere materialeforbrug i SL-dækket kan man derfor mindske CO2-udslippet. Det er et grønt argument, som tiltaler NCC.

”SL-dækkets grønne profil er helt i tråd med, at Krøyers Plads bliver Danmarks første svanemærkede lejlighedsbyggeri,” fortæller Klaus Iversen. Det fejrer NCC i december 2014 med en indvielse af den første boligblok på Krøyers Plads.

Den anden etape af byggeriet på Krøyers Plads forventes at stå færdig primo 2016, og yderligere 67 familier vil til den tid stå klar med flyttekasserne.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere