Ny arbejdsmodel skal skabe mere værdi fra den danske undergrund

tirsdag 12 apr 16
|

Link til Altinget

Læs Bo Cerup-Simonsens indlæg på Altinget. Temaet for debatten er de nuværende oliepriser indvirkning på den grønne omstilling.

Læs tidligere debatindlæg på Altinget

Læs Bo Cerup-Simonsens første indlæg på Altinget om de nuværende olieprisers indvirkning på den grønne omstilling.
Vi har brug for at spille på alle heste, når det gælder energiforsyning, da det fortsat varer længe, inden vi er helt uafhængige af olie og gas. I mellemtiden skal vi få mest mulig ud af de ressourcer, vi har. En ny organisationsmodel for samarbejde mellem offentlige og private aktører kan være en del af løsningen – vi har et bud på, hvordan det gøres.

På Center for Olie og Gas – DTU arbejder vi tæt sammen med myndigheder og operatørerne i Nordsøen for at få skabt en organisation med en betydelig aktivitet, hvor universitetsverden, myndigheder og erhverv arbejder sæt sammen for at skabe nye løsninger til en konkret, meget stor samfundsudfordring; nemlig at få mere olie og gas op fra den danske undergrund.

Hvordan hænger det sammen med, at vi også går ind for den grønne omstilling? I de kommende årtier vil verdenssamfundet fortsat have brug for olie og gas, blandt andet fordi vi bliver betydeligt flere mennesker med adgang til energiforsyningsnettet.

Lige nu efterspørger verden knap 100 millioner tønder olie per dag, og Danmark producerer knap 2/1000 dele heraf. Så i det store billede betyder vores bidrag til verdens udbud af olie ikke meget, men lokalt for Danmark betyder produktionen meget for både forsyningssikkerheden og for finansieringen af fx velfærdssamfundet og den grønne omstilling.

Med den nuværende teknologi forventer man i dag, at producere ca. 28 % af de kendte, danske ultimative oliereserver. Værdien af den olie og gas, man planlægger at efterlade i undergrunden, er lig flere tusinde milliarder kroner, selv med dagens lave oliepris.

Vores olie er et væsentligt bidrag i en tid med behov for finansiering af et velfærdssamfund med en grøn omstilling. Det har dog aldrig været let at arbejde med dansk olie, og det er ikke blevet lettere.

50 års kamp for ressourcerne
Det er i år 50 år siden, vi fandt den første danske olie i den danske del af Nordsøen i det område der i dag hedder Kraka-feltet.

"I de kommende årtier vil verdenssamfundet fortsat have brug for olie og gas, blandt andet fordi vi bliver betydeligt flere mennesker med adgang til energiforsyningsnettet. "
Bo Cerup-Simonsen

I begyndelsen dækkede vores egen produktion ikke Danmarks behov for fossile brændstoffer, og vi var afhængige af olie fra omverden. Det førte til behovet for import af energi med deraf følgende negativ påvirkning af betalingsbalancen og forskellige restriktioner i vores hverdag som fx bilfrie søndage.

I alle årene siden Kraka-fundet i 1966 har det været særdeles vanskeligt at producere fra den danske undergrund, og det har krævet en lang række innovative tiltag, teknologiske landvindinger og store investeringer at nå til dagens forventede 28 % ultimative indvindingsgrad.

Medierne indeholder for tiden mange historier, der bekræfter at indvinding af olie fra den danske del af Nordsøen er behæftet med store teknologiske udfordringer og forretningsmæssige risici.

Stadig meget at hente
Men selvom de laveste frugter er plukket og videreudvikling er svær, ændrer det ikke på, at der er 72 % af de kendte ultimative reserver tilbage i den danske undergrund. Verdenssamfundet har behov for olie og gas de næste mange årtier, og der er en enorm potentiel nyttevirkning for det danske samfund, hvis vi knækker den teknologiske nød. Selv et par procent ekstra olie op ad Nordsøen kan betyder milliarder af kroner ekstra til samfundet.

På Center for Olie og Gas – DTU er vi i fuld gang med at implementere en arbejdsmodel, hvor forskere i samarbejde med teknikere og virksomheder udvikler deres viden til et teknologisk niveau, hvor operatørerne i Nordsøen på længere sigt kan gøre direkte brug af nye løsninger.

Der er et stort potentiale i dette samarbejde, men det er ikke uden udfordringer. Derfor lyder min opfodring til politikerne: Skab en effektiv forsknings- og innovationspolitik og demonstrer hvordan fundamentet for vækst kan skabes i et samspil mellem universitet, industri og myndigheder. Det handler om forskning og uddannelse på klassisk vis, men det handler også om at stimulere interaktionen mellem forskning og anvendelse, sådan at forskningen igangsættes med de rette rammer og bringes frem til anvendelse på effektiv vis.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere