Foto: Colourbox

Rapporter om radioaktiv forurening ved Thule

tirsdag 06 dec 11
|
I dag offentliggøres to rapporter om DTU’s undersøgelser af den radioaktive forurening på landjorden efter Thule-ulykken i Grønland i 1968.

Undersøgelserne viser, at der stedvis er forhøjet forurening, men at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved ophold i området.

Rapporterne offentliggøres samtidig med, at Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen, udgiver en rapport om vurdering af strålingsdoser fra landforureningen. Risø DTU’s undersøgelser ligger til grund for Sundhedsstyrelsens vurdering.

Rapporterne fra Risø DTU og Sundhedsstyrelsen og en tilhørende fælles sammenfatning udgør den samlede afrapportering af Thule-undersøgelsesprojektet, der blev igangsat af regeringen i 2007 efter aftale med Grønlands Selvstyre. Projektet bestod i at gennemføre målinger og undersøgelser i Thule-området og skulle skabe grundlag for at vurdere risikoen for at indånde radioaktive partikler og risikoen ved at færdes i området.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image