Ph.d. Jesper Schak Krog i laboratoriet. Foto: Tom Ingvardsen/DTU Veterinærinstituttet

Hepatitis E kan findes i vandmiljøet og svinelevere

mandag 23 sep 13
|

Kontakt

Lars Erik Larsen
Teacher One Health
DTU Fødevareinstituttet

Kontakt

Anne Wärme Lykke
Communications Officer
DTU Biosustain
21 12 37 70

Et ph.d.-projekt ved DTU Veterinærinstituttet har undersøgt smittevejene for hepatitis E virus i Danmark. I projektet blev der bl.a. fundet hepatitis E i drænvand fra marker, der var gødet med svinegylle, samt i en rå svinelever. 

Næsten alle grise i Danmark er smittet med hepatitis E, men udvikler ingen tegn på sygdom. Hepatitis E kan dog give leverbetændelse hos udsatte mennesker, hvis man indtager fødevarer eller væske med levedygtigt virus i.

I sit ph.d.-projekt ved DTU Veterinærinstituttet satte Jesper Schak Krog sig derfor for at klarlægge, hvordan virusset hepatitis E og andre svine-specifikke virusser spredes i miljøet, vand, fødevarer, svinebesætninger og blandt vilde dyr. 

Blåmuslinger filtrerer virus
I sin jagt på mulige naturlige kilder og smitteveje for hepatitis E testede Jesper Schak Krog blåmuslinger fra 19 forskellige produktionsområder for virus.

I undersøgelsen fandt han ikke hepatitis E, men derimod en stor forekomst af Porcint Circovirus Type 2 (PCV2), der kan inficere grise, men i modsætning til hepatitis E virus ikke kan smitte til mennesker. Muslinger filtrerer vand, og forekomsten af dette svinevirus i muslinger antydede, at virus fra svinebesætninger kan sive ud i vandmiljøet – formodentligt via gylle der spredes på markerne.

For at undersøge dette nærmere, blev der spredt svinegylle med kendt indhold af virus på en forsøgsmark, og efterfølgende genfandt man både PCV2, hepatitis E og det meget udbredte svinevirus rotavirus A i drænvandet fra marken. Rotavirus A blev sågar påvist i det øverste af grundvandsspejlet.

”At virus kan findes i vandmiljøet forklarer måske, hvorfor det er så svært for landmænd at slippe af med disse virusser i svinestierne, hvis virus konstant kommer ind med vandet. Projektets resultater har givet mere viden, som i fremtiden kan anvendes til at teste og kontrollere for virussygdomme hos grise, således at smitte fra dyr til mennesker kan minimeres,” siger Jesper Schak Krog.

Utallige tests på slagtegrise

Formålet med ph.d.-projektet var også at identificere, præcis hvornår smågrise bliver inficeret med hepatitis E, og hvornår det er bekæmpet af grisens immunforsvar. Når virusset er bekæmpet, kan det ikke smitte til mennesker.

Jesper Schak Krog testede mere end 100 grise for hepatitis E hver anden uge fra fødsel til slagtning. Det viste sig, at afføring fra nogle af grisene indeholdt hepatitis E virus ved slagtning, og at de samme grise også havde hepatitis E virus i lever, lunger og andre organer, mens kødet dog ikke indeholdt virus.

"Vi kan ikke udelukke, at virus forekommer i svinelevere."
Jesper Schak Krog, ph.d. og videnskabelig assistent ved DTU Veterinærinstituttet

”De fleste dyr var frie for hepatitis E ved slagtning, men nogle af grisene blev smittet sent og havde derfor virus i organerne og i fæces på slagtningstidspunktet. Fremadrettet vil vi gerne finde årsagen til den sene sygdomsudvikling og finde en måde enten at forebygge, at grisene bliver smittet sent eller at finde en metode til at screene grisene for virus efter slagtning med henblik på at øge fødevaresikkerheden,” siger Jesper Schak Krog.

Hepatitis E fundet i svinelever

Som en del af sit ph.d.-studium undersøgte Jesper Schak Krog også 73 svinelevere fra forskellige supermarkeder i Københavnsområdet - heraf indeholdt én lever store mængder hepatitis E virus. Undersøgelsen viste altså, at danske svinelevere kan indeholde hepatitis E virus, hvilket også er påvist i andre lande.

”Ud fra denne undersøgelse kan vi ikke sige, hvor ofte hepatitis E virus forekommer i levere i køledisken, dvs. den eksakte prævalens. Fundet viser bare, at vi ikke kan udelukke, at virus forekommer i svinelevere,” siger Jesper Schak Krog.

Professor Lars E. Larsen fra Sektion for Virologi ved DTU Veterinærinstituttet var hovedvejleder for Jesper Schak Krog, der forsvarede sin ph.d.-afhandling fredag d. 20. september.

Projektet er udført i tæt et samarbejde mellem DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut, og det har også involveret forskere fra Københavns Universitet samt Landbrug og Fødevarer. Projektet var finansieret via en bevilling fra Direktoratet for FødevareErhverv under Fødevareministeriet.

Fakta om Hepatitis E

Indtil nu har leverbetændelse forårsaget af hepatitis E været opfattet som en sygdom, der kun er forekommende i Afrika og Asien, og som overføres på grund af dårlig hygiejne. Resultatet af dette ph.d.-studium kombineret med tilsvarende undersøgelser udført i andre Europæiske og Nordamerikanske lande har påvist, at nogle typer af hepatitis E også cirkulerer i Europa og Nordamerika, og at svin måske spiller en rolle for smitte til mennesker.

Hos sunde og raske mennesker giver hepatitis E oftest kun diarré og nogle gange feber, mens mennesker med nedsat immunforsvar, for eksempel organtransplantationspatienter, gravide, HIV- og kræftpatienter, kan risikere at udvikle alvorlig kronisk leverbetændelse. 

For mennesker med stærkt nedsat immunforsvar er dødeligheden cirka 4 procent, hvis man bliver smittet med hepatitis E, viser international forskning. For de typer, der udelukkende er set hos mennesker, er der risiko for abort, hvis gravide smittes, specielt hvis smitten sker i sidste del af svangerskabet, men dette er ikke påvist for de typer, der findes hos svin. 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere