Ny uddannelse i Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering - ny uddannelse på DTU

onsdag 16 dec 15
|
Når studenterne til foråret skal vælge uddannelse, kan de vælge en helt ny uddannelse på DTU. Uddannelsen hedder Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering og uddanner en ny type ingeniør, der kan anvende målbare biologiske processer til at opbygge matematiske modeller for sygdomsudvikling. Uddannelsen har professor og dyrlæge Gregers Jungersen fra DTU Veterinærinstituttet som studieleder.

I takt med at forskningen afdækker flere og flere elementer af betydning for udvikling af multifaktorielle sygdomme, bliver det stadigt vanskeligere at forstå, hvordan de enkelte dele bidrager til det samlede sygdomsbillede.

Derfor er der brug for en ny type uddannelse, hvor den studerende lærer at sætte tal på de enkelte biologiske elementer, og i matematiske modeller forudsige, hvad der sker, når der skrues op eller ned for de betydende processer under udvikling af sygdom. Med den kvantitative biologi kan de forskellige dele af et biologisk system sættes sammen til en håndterbar matematisk computermodel.

""Kandidater, som har modtaget undervisning i både biologi, sygdomsforståelse, matematik og programmering fra de allerførste studieår, er ikke før set i Danmark”."
Gregers Jungersen

De nye kandidater kan derfor bidrage til en bedre forståelse af, hvordan komplekse sygdomme hos mennesker og dyr opstår, udvikler sig og behandles. Det drejer sig f.eks. om kræft, hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge, stofskiftesygdomme og neurologiske- og immunologiske sygdomme såsom Alzheimers sygdom, allergi, kronisk betændelse og smitsomme sygdomme. En vigtig del af uddannelsen bliver også at lære at vurdere den translationelle værdi af data fra dyremodeller i forståelsen af menneskers sygdomme.

I den nye uddannelse undervises de studerende bl.a. i humanbiologi, cellebiologi og farmakologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og i traditionelle ingeniørfag som matematik, kemi, modelfysik og computerprogrammering på DTU. På Veterinærinstituttet oprettes der nye kurser, hvor de studerende hele vejen gennem studiet anvender deres matematiske og biologiske viden til at modellere biologiske processer i udvikling og spredning af sygdomme.

”For at kunne lave en computermodel af en biologisk proces skal man både være dygtig til det matematiske, også samtidig have en god forståelse for, hvordan biologien fungerer, og hvordan de biologiske data er opstået". Fortæller professor Gregers Jungersen, der er studieleder på den nye uddannelse.

"Kandidater, som har modtaget undervisning i både biologi, sygdomsforståelse, matematik og programmering fra de allerførste studieår, er ikke før set i Danmark”, udtaler Gregers Jungersen. 

Uddannelsen udbydes i tæt samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet. Uddannelsen udnytter de unikke kompetencer de to universiteter har inden for det tekniske og sundhedsvidenskabelige område.

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere