Fejring

Rektor til DTU Årsfest: "Fremtiden kræver mere. Mere viden, ikke mindre."

Til Årsfesten 2024 fejrede DTU det seneste års forskningsresultater, den ekstraordinære undervisning og studenter-startup med prisoverrækkelser, festforelæsning og fællessang. Med deltagelse af H.M. Kongen og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

Farvet lys fra projektører satte gang i feststemningen i den mørklagte sportshal på DTU Lyngby Campus. Foto: Steen Brogaard.
Farvet lys fra projektører satte gang i feststemningen i den mørklagte sportshal på DTU Lyngby Campus. Foto: Steen Brogaard.
Årsfestens første taler var rektor Anders Bjarklev. Foto: Steen Brogaard.

Rektor Anders Bjarklev indledte årsfestens akademiske del med at tale om, at DTU's fokus på at levere Europas bedste ingeniøruddannelser og bedrive forskning i verdensklasse, høster stor anerkendelse.

"Et år er gået, og DTU landede 2023 med stil: Vi blev kåret som det bedste tekniske universitet i Europa. Det bedste. Så kære DTU'ere - studerende såvel som ansatte. Kære samarbejdspartnere: I leverer et imponerende resultat."

Anders Bjarklev slog fast, at DTU vil stræbe endnu højere i 2024 sammenlignet med 2023, når det drejer sig om innovation.

"Sidste år landede vores studerende og ansatte 81 startups. 81! Men næste år sigter vi mod at lande 100 startups! For fremtiden kræver mere. Mere viden, ikke mindre. Flere hænder, ikke færre."

Han gjorde også regeringen opmærksom på, at det danske samfund står til at mangle flere tusinde ingeniører inden for ganske få år ifølge en stor, nylig undersøgelse og opfordrede den til at give DTU mulighed for at uddanne flere ingeniører, ikke færre.

"Ja, Danmark har et problem. Men løsningen er ikke færre studerende på universiteterne. Dimensioneringen. Ja, lad os hellere kalde det, hvad det er: Reduktionen. Nedskæringen af studiepladserne er en enorm udfordring. For vores land. For samfundet. For virksomhederne. For industrien. For alle som nyder godt af universiteternes viden, rådgivning og innovation. En frisk undersøgelse viser, at vi står til at mangle mellem 17-21.000 personer med lange tekniske uddannelser – ingeniører! - i 2030! Bare i Østdanmark. Her! Jeg har sagt det mange gange – og jeg siger det igen: Der bør ikke skæres ned på studiepladserne på DTU!"

Læs hele rektors tale

To priser til årets undervisere

Årets undervisere blev professor Inge Li Gørtz fra DTU Compute og professor Jens Honore Walther fra DTU Construct.
Årets undervisere blev professor Inge Li Gørtz (midten) fra DTU Compute og professor Jens Honore Walther (tv.) fra DTU Construct. Foto: Steen Brogaard.

Hvert år udpeger DTU-studerende årets undervisere. I år gik hæderen til Inge Li Gørtz, der er professor på DTU Compute og Jens Honore Walther, der er professor på DTU Construct. Som årets undervisere modtager de begge et diplom, 25.000 kr. og en lille gave fra PF, der blev overrakt af PF's forperson Mikkel Berrig Rasmussen.

Professor Inge Li Gørtz underviser i algoritmer og datastrukturer og er hovedpersonen bag DTU’s IT-camp for piger fra alle landets gymnasier.

Professor Jens Honore Walther underviser i bl.a. i Computational Fluid Dynamics, som er en måde at skabe computersimulationer af væskedynamik, der kan bruges til intelligent forudsigelse af, hvordan væsker og gasser vil fungere.

De studerende beskriver Inge Li Gørtz som en underviser, der aktivt lægger op til spørgsmål og diskussion, og som er god til at sætte sig ind i de studerendes udfordringer.
Jens Honore Walthers tilgang til at give projekter der ikke tæller med i den endelige bedømmelse, gør at de studerende selv kan tage ansvar og tør udfordre sig selv uden at være bange for at fejle.

Årets Arbejdsmiljøpris

Arbejdsmiljøprisen 2024 gik til Lone Rosenkær Olsen (tv.). Foto: Steen Brogaard.

Årets arbejdsmiljøpris blev givet til Lone Rosenkær Olsen, arbejdsmiljøkoordinator, DTU Aqua, og blev overrakt af rektor Anders Bjarklev.

Arbejdsmiljøprisen gives til en medarbejder, der har gjort en særlig indsats for et sikkert og trygt arbejdsmiljø.

Lone Rosenkær Olsen er arbejdsmiljøkoordinator på DTU Aqua, der har medarbejdere på DTU’s lokationer flere steder i Danmark og i Grønland, og hvis arbejdsopgaver er af stor diversitet. Hun modtager prisen for sit fokus på at skabe en sikker arbejdsplads hos DTU Aqua, uanset hvor og hvad man arbejder med. Med prisen følger 25.000 kr.

Innovationspris

Professor Anja Boisen (tv.) modtog Innovationsprisen til DTU Årsfest 2024. Foto: Steen Brogaard.
Innovationsprisen tildeles en forsker, der har initieret og fastholdt den udvikling, der har gjort DTU til et fantastisk innovationsøkosystem.

Professor Anja Boisen, DTU Sundhedsteknologi, modtog Innovationsprisen for sine mere end 20 års erfaring inden for udvikling af sensorer. Anja Boisen ser synergi mellem innovation og forskning og er bl.a. medstifter af fire spinout-virksomheder fra DTU. Med prisen følger 25.000 kr.

Prisen blev overrakt af Marianne Thellersen, som er DTU’s koncerndirektør for innovation og entreprenørskab.

Årets studenter-startup

DemensAI blev kåret som årets studenter-startup 2024. Foto: Steen Brogaard.

Prisen for Årets Studenter-startup 2024 gik til Anton Birn, Laurine Dargaud, Abhista Partal og Petros Maravelakis for deres startup, DemensAI.

Ved hjælp af avancerede AI-værktøjer, der kan analysere akustiske og sproglige nuancer i patienters tale, formår holdet bag DemensAI i øjeblikket at opdage tegn på Alzheimers med en nøjagtighed på 93 procent. 

Med prisen fulgte 25.000 kr. til videreudvikling af produktet. Prisen blev overrakt af Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation og entreprenørskab.

DemensAI er ved at udarbejde en AI-talebaseret model til diagnosticering af kognitiv tilbagegang/svigt, så man ved hjælp af en taletest kan opdage f.eks. begyndende demens.

Doktorgrad

Eugen Stamate blev tildelt den tekniske doktorgrad, som er DTU's højeste akademiske udmærkelse. Foto: Steen Brogaard.

Akademisk Råd har tildelt seniorforsker Eugen Stamate, DTU Nanolab, den tekniske doktorgrad. Ved DTU Årsfest 2024 blev han hyldet for sin forskning i plasmafysik, hvor han bl.a. har opdaget en 3D plasma-sheath-linse, der er afgørende for at kunne udvikle nye mikro- og nanofabrikationsteknologier.

Den tekniske doktorgrad er den højeste akademiske titel, en ingeniør kan opnå.

Læs mere om Eugen Stamates doktorafhandling

Alexander Foss' Guldmedalje

Torsten Dau har gennem sin forskning udvidet høreforskningens berøring med andre sanser og har gennem sit engagement som underviser og vejleder spillet en central rolle i tilblivelsen af næste generation af ingeniører inde for høreteknologi.

Alexander Foss’ Guldmedalje blev givet til en forsker der har udført fortjenstfuldt arbejde inden for ingeniørvidenskaben.

Professor Torsten Dau, DTU Sundhedsteknologi, modtog guldmedaljen for sin forskning i høreteknologi. Han har ydet et betydeligt bidrag inden for høreforskning, og har gennem sin karriere etableret flere centre og være foregangsmand for tætte samarbejder mellem hospitaler og industri.

Festforelæsning

Årets festforelæser var Tejs Vegge, der er professor på DTU Energi. Tejs Vegges forskning handler om at finde nye bæredygtige materialer, der kan bruges som katalysatorer i forbindelse med energiomdannelse og -lagring - f.eks. til teknologien Power-to-X, som går ud på at omdanne elektricitet til noget andet, f.eks. brint.

Festforelæsningen handlede især om, at vi skal finde nye og hurtigere måder at opdage de bæredygtige materialer, som er en vigtig del af den grønne omstilling, og at det er netop det, DTU's nye tværfaglige forskningscenter CAPeX er dedikeret til i de næste 13 år.

Professor og sektionsleder Tejs Vegge fra DTU Energi forelæste om at finde nye bæredygtige materialer, der kan bruges som katalysatorer i forbindelse med energiomdannelse og -lagring fx til Power-to-X. Foto: Steen Brogaard.

Æresdoktorer

På fotoet ses fra venstre mod højre professor Morten Meldal, professor Jan Hesthaven, Kongen, professor David J. Moss, bestyrelsesformand i Knud Højgaards Fond Sten Scheibye og prorektor Rasmus Larsen. Billedet er fra rektoratets reception i S-huset. Foto: Steen Brogaard.

I år blev der uddelt tre æresdoktorater. Æresdoktoratet gives til en forsker fra et andet universitet med en mangeårig og tæt relation til DTU. Forskeren har været med til at løfte DTU op på den internationale scene via udveksling, forskning og samarbejde.

Et æresdoktorat blev givet til professor David J. Moss, der forsker i nanofotonik ved Swinburne University of Technology i Australien. Nanofotonik handler om lys på en meget lille skala, typisk i størrelsesordenen nanometer, hvilket bl.a. benyttes til informationsteknologi, solcelleteknologier og biomedicin. Tildelingen af graden til David J. Moss blev motiveret af Leif Katsuo Oxenløwe, som er professor på DTU Electro.

Et æresdoktorat blev givet til professor ved Københavns Universitet Morten Meldal, der forsker i kombinatorisk kemi. I 2022 modtog han Nobelprisen i Kemi for sin opdagelse af klik-kemi. Klik-kemi bruges bl.a. til at syntetisere nye materialer med specifikke egenskaber, udvikle lægemidler og fremstille biokompatible materialer. Udnævnelsen af Morten Meldal blev motiveret af Erling Stenby, som er institutdirektør og professor på DTU Kemi.

Et æresdoktorat blev givet til prorektor og professor ved Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz Jan Hesthaven. Jan Hesthavens forskning handler blandt andet om at udvikle computermetoder til at løse komplekse fysiske problemer. Ved at løse disse problemer, er målet at forbedre ingeniørdesign og beslutningstagning inden for forskellige teknologiske områder. Udnævnelsen af Jan Hesthaven blev motiveret af Allan Peter Engsig-Karup, som er lektor på DTU Compute.

DTU's Guldmedalje

DTU’s Guldmedalje blev uddelt til Sten Scheibye, der var DTU’s bestyrelsesformand fra 2009-2012, og som har haft afgørende betydning for DTU’s udvikling og status i dag som internationalt teknisk eliteuniversitet. Sten Scheibye er en stor del af dansk erhvervsliv og har haft flere topposter i den farmaceutiske industri.

Han var en af de drivende kræfter bag fusioneringen af Ingeniørhøjskolen i Ballerup og DTU i Lyngby og etableringen af Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability også kaldet DTU Biosustain.

DTU’s Guldmedalje blev uddelt til Sten Scheibye (tv.) der var DTU’s bestyrelsesformand fra 2009-2012, og som har haft afgørende betydning for DTU’s udvikling og status i dag som internationalt teknisk eliteuniversitet. Foto: Steen Brogaard.

Tale ved Polyteknisk Forenings forperson

Tale ved Mikkel Berrig Rasmussen, forperson for PF. Foto: Steen Brogaard. 

Forperson for PF, Mikkel Berrig Rasmussen, indledte sin tale med at sammenligne vilkårene for DTU’s studerende i 2024 med dem, der eksisterede i 1974:

”Trivsel er i centrum. Det har været samtalen de sidste mange år. År for år stiller studerende sig op her til årsfest, og taler de store ord om hvordan det er forrykt at vi skubber de studerende igennem et system, uden at se konsekvenserne af reformerne. Jeg var også selv ved at skrive endnu en af disse taler. Tale højt og flot omkring, hvad vi kan og vil, hvis bare vi havde tiden og overskuddet. Men, vi kan se at det ikke er trængt igennem de steder hvor det tæller. Ministeriet. Hvis trivsel var i centrum hos ministeriet, ville afskaffelsen af det 6. SU-år ikke være på tale.”

Han opfordrede DTU’s studerende til at gøre omverdenen opmærksom på deres værdi for samfundet.

”Jeg synes, tiden er inde til, at vi, som har vores hverdag her på universiteterne, insisterer på vores værd. Og at vi hjemtager fortællingen om, hvad vores institutioner skal kunne, og hvad der giver dem værdi. Den nuværende ressourcegørelse af sektoren i statens regneark lægger konsekvenserne hos den enkelte studerende – og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Lad os i stedet genfinde og genskabe vores fælles fortælling, og sikre at vores universiteter her til lands er noget, vi alle kan være stolte af.”

Til slut rundede han af med et håb om, at det samme engagement, som findes på DTU i dag, også eksisterer langt ude i fremtiden.

”Om 50 år, i 2074, håber jeg, at på alle vores campusser, når vi mødes herude, at der er stadig den elektriske stemning af nysgerrighed, engagement og glæde ved at være herude. Det er jo inkarneret i vores medstuderende! Vores studie, vores miljøer! Alt det som vi gerne vil nå i den tid vi er på universitetet.”

Fest for 4.000 gæster

Efter den akademiske højtidelighed fulgte en reception for henholdsvis rektoratet, direktionen og øvrige gæster. Kongen deltog i rektoratets reception, hvor han skrev i DTU's gæstebog og hilste på årets prismodtagere. Receptionen blev efterfulgt af en middag med ca. 3.000 spisende gæster. Aftenen sluttede med en stor fest for ca. 4.000 deltagere, som bl.a. kunne opleve koncerter med Saveus og Gobs.

Se hele den akademiske højtidelighed på video (1 time og 27 min.).