Forsvars- og sikkerhedsteknologi

Kvanteteknologi skal sikre højpræcisions-navigation

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) besøgte DTU for at se på ny kvanteteknologi til navigation som eksempel på Danmarks internationale styrkeposition inden for rumteknologi.

Professor John Leif Jørgensen, DTU, viser test af ny satellitteknologi til forsvarsminister Morten Bødskov (S)
Professor på DTU John Leif Jørgensen viser test af ny satellitteknologi til forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Udvikling af teknologi, der kan styrke sikkerheden i samfundet, har stor politisk opmærksomhed. Det gælder både inden for avancerede computer- eller rumteknologier til overvågning, og det gælder udviklingen af kryptering til at beskytte kommunikation, personfølsomme data og forsyningssystemer i samfundet mod hackerangreb. 

Læs DTU’s tema om forsvars- og sikkerhedsteknologi.