Ny risikovurdering af nanomaterialer skal fremme innovation

Nyt projekt skal skabe grundlag for en ændret risikovurdering af nanomaterialer og hjælpe med at designe en regulering på området, der skaber innovation i stedet for at fastholde status quo.

I øjeblikket bliver nanopartikler kun risikovurderet i et begrænset omfang og der tages altid udgangspunkt i den form partiklerne har, når de netop er blevet produceret. Men ny forskning har vist, at nanopartikler ændrer sig markant, når de kommer ud i et naturligt miljø og i kontakt med eksempelvis spildevand eller vand fra en sø. Der dannes nemlig en indkapsling eller korona i form af et lag proteiner eller organisk materiale, som ændrer nanopartiklernes egenskaber.

Et nyt stort svensk ledet projekt skal nu undersøge, hvordan risikovurdering og regulering fremover skal tilrettelægges for at kunne tage højde for denne transformation af nanopartikler. Det bliver lektor Steffen Foss Hansen fra DTU Miljø, der med sin ekspertise på området, kommer til at stå for dette arbejde.

”Med den nye viden om nanopartiklers korona, er vi nødt til at overveje, hvordan vi fremover kan ændre nuværende risikovurderingsprocedurer, så vi bedre bliver i stand til at vurdere, hvordan nanopartiklerne påvirker både vores miljø og sundhed. Den viden er alt for lille i dag,” siger Steffen Foss Hansen.

Design af regulering skal fremme innovation
Steffen Foss Hansen skal derudover stå for en anden del af projektet, der handler om at designe en ny regulering af anvendelse af nanopartikler, som ikke bremser kommende innovation, men tværtimod fremmer den.

”Vi ved fra forskning inden for sundhed og arbejdsmiljø, at fx udfasningsperioden for et uønsket industrikemikalie er afgørende for den grad af forskning og innovation, der lægges i at identificere et godt alternativ. Her har det vist sig, at en udfasning på mellem 3 og maksimum 5 år er optimal i forhold til at sikre ny innovation, hvorimod en periode på 10 år er for lang tid. Det vil vi undersøge, om også gør sig gældende for anvendelsen af nanopartikler, og om vi kan finde andre lignede reguleringsmæssige tendenser med hensyn til fremme af innovation” siger Steffen Foss Hansen.

Undersøgelsen vil ske i samarbejde med relevante myndigheder, NGO’er og virksomheder.

”Det skal ske igennem gensidig læring, hvor vi skal have en fornemmelse af, hvordan eksempelvis virksomheder og andre interesserede arbejder med dette område og hvilke problemer de oplever. På den måde kan vi anbefale de relevante myndigheder at tilpasse fremtidig regulering bedst muligt,” siger Steffen Foss Hansen.

Det er tanken, at resultaterne fra projektet efterfølgende skal indgå i de retningslinjer, der udarbejdes for implementering af EU lovgivning om nanopartikler.