Der er revner i alt – og de giver indsigt

Materialer

Avancerede computermodeller af metaller, som deformerer ved biluheld, giver vigtig indsigt for moderne industrier

Lektor Kim Lau Nielsen fra DTU Mekanik har gennem mange år beskæftiget sig med metaller og især sammenhængen mellem dets mikromekaniske egenskaber og revnevækst, når de deformeres. Meget af den viden er nu samlet i en doktorafhandling.

”Uanset om det er den bil, du kører, flyvemaskinen, du flyver med, eller det skib, du går ombord på, forventer du, at den kan modstå belastningerne under tilsigtet brug – og ofte også ved utilsigtet brug. Men et sådant løfte er svært at holde uden indsigt i plastisk deformation og brudmekanik, samt muligheden for virtuel test ved hjælp af computermodeller. Min forskning forsøger at tilvejebringe nye modelleringsteknikker og ny viden om brud i metaller,” fortæller Kim Lau Nielsen.

"Det kræver ret effektive computermodeller og demonstration af deres anvendelse, førend de finder vej til industriel brug, og det er mit mål at skabe den forbindelse"
Kim Lau Nielsen

Set i det perspektiv kan indsigten i metallernes deformation og brud i sidste ende redde menneskeliv påpeger Kim Lau Nielsen, der i sin forskning har udviklet nye simuleringsteknikker på baggrund af observationer fra eksperimenter på metaller.

Sigter mod anvendelse i industrien

”Det kræver ret effektive computermodeller og demonstration af deres anvendelse førend de finder vej til industriel brug, og det er mit mål at skabe den forbindelse,” siger Kim Lau Nielsen.

Kim Lau Nielsens forskning fokuserer dels på at bringe nye plasticitetsteorier med et underudviklet modelleringsgrundlag til praktisk brug, og dels på at udnytte de nye computermodeller til bedre at forstå revneudbredelse i duktile metaller.

”Sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere har vi skabt nye simuleringsteknikker og -procedurer, der danner bro mellem de meget forskellige længdeskalaer inden for brudmekanik. Vi har vist, hvordan man kan overføre den mikromekanik, der styrer revnevækst i duktile (formbare, red.) plader til praktiske anvendelse, og i processen cementeret et særligt revneudbredelsesfænomen der observeres for revner i tynde duktile metalplader.” 

Forsvarer sin doktordisputats

Når Kim Lau Nielsens forsvarer sin doktordisputats, er det DTUs prorektor Rasmus Larsen, der er ordstyrer.

”Den tekniske doktorgrad er DTUs højeste akademisk udmærkelse og gives som anerkendelse af, at kandidaten med den forskning, der ligger til grund, har bragt forskningen et skridt videre. Kim Lau Nielsen har med sine studier af computermodeller til modellering og analyse af deformation og brud i metaller skabt forskning, der, foruden at have sat et aftryk i den internationale forskningsverden, også er til stor nytte for danske produktionsvirksomheder. Jeg ser frem til disputatsforsvaret,” siger Rasmus Larsen.

Kim Lau Nielsens forsvar af doktorafhandlingen "Fracture and Plasticity Across Scales: Methods and Mechanisms” finder sted d. 11. januar 2022 kl. 14 i Glassalen bygning 101.

 

Se med her: https://vimeo.com/661935466

 

Læs Kim Lau Nielsens doktorafhandling