Foto: Thomas Hjort Jensen

DTU øger fokus på diversitet og inklusion

Emner Arbejdsmiljø Produktion og ledelse

Med en ny plan sætter DTU nu turbo på arbejdet med diversitet og inklusion.  

I foråret vedtog DTU’s direktion en ny plan for diversitet, lighed og inklusion på universitetet. Den er nu klar til at blive lanceret og implementeret og skal sikre et fortsat arbejde med at skabe lige muligheder for alle uanset køn, etnicitet, alder, seksuel orientering, kultur, uddannelse, eventuelle handikap og andre forskelligheder.

Mantraet om, at der er plads til alle, der kan og vil naturvidenskab og teknologi skal gennemsyre hele organisationen, og planen skal sikre en systematisk indsats de kommende år.

”Der er tale om en omfattende plan, der kommer til at involvere alle dele af organisationen på den ene eller anden måde. Vi kommer til at måle på de allerede igangsatte initiativer og samtidig søsætte nye, der sikrer, at vi arbejder med inklusion på alle niveauer i organisationen. Det er en ambitiøs plan og derfor ikke noget, som vi klarer fra den ene dag til den anden. Vi kommer til at arbejde systematisk med det her i mange år frem”, siger prorektor Rasmus Larsen, der står i spidsen for styregruppen.

Første skridt i lanceringen har været at få planen gjort tilgængelig online. Næste skridt er at involvere ledere, forskere, medarbejdere og studerende på forskellig vis.

”På DTU stræber vi efter, at alle har lige adgang og lige muligheder for at studere, forske og arbejde. Som universitet og individer har vi blinde punkter og fordomme, der kan spænde ben for den ambition, hvis vi ikke bliver opmærksomme på dem. Med den nye plan vil diversitet og inklusion blive tænkt ind alt fra rekruttering, ledelse, forskning og undervisning, studiemiljø og arbejdsmiljø. Og vi kommer også til at måle på indsatserne løbende,” uddyber Rasmus Larsen.

Relevant for EU-ansøgninger
De nye aktiviteter ruller for alvor ud i organisationen efter nytår. Indtil da ligger der et stort stykke kommunikationsarbejde i at fortælle om planen og formålet med den. Og for de forskere, der vil søge EU-forskningsmidler, er planen allerede relevant.

EU-forskningsramme-programmet Horizon Europe har nemlig indført krav om, at man som forskningsinstitution skal dokumentere sit arbejde med diversitet i en såkaldt "Gender Equality Plan” (GEP) for at kunne modtage EU-midler.

”På DTU har vi valgt at gå ambitiøst til værks. Det er grunden til, at vi taler om diversitet, lighed og inklusion i bred forstand. For os handler diversitet ikke kun om køn, men derimod om inklusion og lige muligheder for alle. Det omfavner bedre DTU’s strategi, der jo handler om at udvikle teknologi for alle mennesker,” siger Rasmus Larsen.

Få hjælp til forskningsansøgninger

Afdelingen for Forskning og Rådgivning står klar til at vejlede DTU’s forskere og medarbejdere om at kunne dokumentere arbejdet med diversitet i forbindelse med EU-forskningsansøgninger. For mere information kontakt Claus Henrik Andersen.