Offshore Platform Dan F

Nyt studie viser, hvordan forskning kan understøtte potentialet for CO2-lagring i den danske Nordsø

Energi Energieffektivisering Energiproduktion Fossile brændsler Kemi Konstruktion og mekanik Skibe og off-shore-konstruktioner Innovation og produktudvikling

Fangst og lagring af CO2 (CCS) er en lovende teknologi til at bekæmpe klimaforandringer, og et nyt studie fra DHRTC peger på videnskabelig forskning som nøglen til at realisere den danske Nordsøs potentiale for CO2-lagring.

"CO2 Storage in Danish Oil and Gas Fields – a state-of-the-art study" er et omfattende litteraturreview kombineret med ekspertinterviews. Studiet giver en detaljeret oversigt over den nuværende viden om potentialet samt udfordringerne ved at bruge de danske olie- og gasfelter til lagring af CO2.

Gennem de sidste 50 års olie- og gasaktiviteter, er der erhvervet en omfattende mængde data og undergrundsviden om felterne. Studiet beskriver, hvordan denne viden sammen med betydelig reservoirlagerkapacitet efter ophør af produktion samt eksisterende infrastruktur i form af brønde, rørledninger og platforme, udgør en stærk argumentation for offshore CO2-lagring som en potentiel tids- og omkostningseffektiv løsning.

Størstedelen af de danske olie- og gasfelter producerer fra kalkreservoirer, som har stort potentiale for CO2-lagring, men som også giver nogle komplekse udfordringer. Undersøgelsen fra DHRTC identificerer en række nøgleområder, hvor forskning og teknologiudvikling vil hjælpe til at realisere potentialet for CO2-lagring:

  • CO2-lagringskapacitet i danske kalkreservoirer og andre olie- og gasreservoirer
  • CO2-injektivitet af forskellige kalkreservoirtyper og lagringsintegritet
  • Optimering af balancen mellem transportmuligheder og injektion af CO2
  • Resterende levetid af de eksisterende brønde og deres egnethed for CO2-injektion
  • Udvikling af omkostningseffektive og pålidelige monitoreringsmetoder og -teknologier

Studiet, der er udarbejdet af Charlotte Nørgaard Larsen, Hamid Nick og María Bonto fra DHRTC, analyserer hvert af de ovennævnte områder, og identificerer huller i den eksisterende viden.

Download et sammendrag af rapporten her.

Den fulde rapport kan sendes på anmodning. Kontakt venligst Head of Communication Jakob Werner.