Research

DHRTC starter nyt forskningsprogram om CO2-lagring

Energi Energieffektivisering Energiproduktion Fossile brændsler Kemi Konstruktion og mekanik Skibe og off-shore-konstruktioner Innovation og produktudvikling

DHRTC igangsætter et nyt forskningsprogram om CO2-lagring med en vision om at udvikle omkostningseffektiv og lavrisiko CO2-lagring, der er skræddersyet til offshore Danmark.

I begyndelsen af 2021 færdiggjorde forskere på DHRTC et state-of-the-art studie om CO2-lagring. I studiet blev huller i viden og teknologi identificeret, hvilket var begyndelsen på at definere rammerne for dette nye forskningsprogram.

En introduktion til programmets ramme og omfang er tilgængelig i denne præsentation: COStorage Programme

DHRTC leder nu efter kreative og nye forskningsforslag til programmet. Idégenereringen begyndte med en Ideation Workshop d. 22. juni, hvor fokus var på at skabe en forståelse for rammerne af projektet og generere tværfaglige og nye projektidéer.

Information

22. juni 2021: Der åbnes for at indsende forslag

13. august 2021: Deadline for indsendelse af forslag

 

Forslag skal skrives i DHRTC’s standard format.

Forslag skal sendes til DHRTC-Ideas@dtu.dk med kopi (CC) til Programme Manager Charlotte Larsen (clarsen@dtu.dk).