Foto Rasmus Degnbol

Nyt projekt skal teste selvkørende busser på DTU

Transport og logistik
Når Hovedstadens Letbane bliver en realitet skal borgerne vænne sig til selvkørende busser. De skal testes på DTU og i Albertslund.

I fremtiden kan passagerer stige direkte fra de nye letbanestationer ind i en selvkørende bus, der bringer dem helt til døren på arbejdspladsen eller hjem. Selvkørende busser kan køre med højere frekvens og på strækninger, hvor det ikke er rentabelt at køre med bemandede busser, og de er mere fleksible i forhold til ruteplanlægning.

Busserne skal i 2018 testes i to udvalgte områder – først på DTU Lyngby Campus og siden i Albertslund. Testområderne ligger i et af Danmarks største byudviklingsområder, LOOP CITY, der dækker de ti kommuner, som hovedstadens 28 kilometer lange letbane kommer til at køre igennem. Budgettet er på 31,4 mio. kr., og projektet er finansieret af EU-programmet Urban Innovative Actions og partnerne.

Med den nye letbane står byerne over for en stor bymæssig transformation, og det nye projekt skal undersøge, hvordan byens fysiske og digitale infrastruktur kan indrettes, så den er klar til førerløse transportformer. De kan blive et vigtigt led i at få bedre forbindelser ved for eksempel at blive koblet på trafikknudepunkter, som stationerne på den nye letbane.

Mest ambitiøse projekt i Europa

”Projektet er blandt de første af sin art og et af de mest ambitiøse i både Danmark og Europa. Det adskiller sig fra lignende projekter ved, at det integreres i et rigtigt bymiljø med både biler og bløde trafikanter som fodgængere og cyklister,” siger Claus Nielsen, universitetsdirektør på DTU.

”Desuden er projektet det største af sin slags og involverer, at vi tester op til fire busser over 36 måneder. Med projektet kommer vi i spidsen for, hvad der sker inden for kollektiv selvkørende teknologi. Det giver os en stor erfaring, som kommer alle til gode i hele EU.”

DTU står for det datatekniske arbejde i projektet, der bliver udført i det levende laboratorium DTU Smart Campus, et testområde for teknologier til morgendagens smarte byer. I første omgang kører busserne langs Knuth-Winterfeldts Allé på begge sider af Anker Engelunds Vej.

Her undersøger forskere fra DTU Management Engineering bl.a. efterspørgslen på transport i realtid med henblik på at lave dynamiske busruter, som tilpasser sig brugernes behov.

Foruden DTU er LOOP CITY, partnerorganisationen Gate 21, Gladsaxe Kommune, busoperatøren Nobina Technology, IBM, Roskilde Universitetscenter (RUC) og Albertslund Kommune med i projektet. Projektet er støttet af EU-programmet Urban Innovative Actions.

Stort potentiale i intelligent transport

Selvkørende bustransport har et stort potentiale som en del af fremtidens kollektive transport i Danmark. Det kan være med til at skabe bedre forbindelser ved for eksempel at blive koblet på trafikknudepunkter som stationerne på den nye letbane eller større tog- og busstationer.

”Selvkørende teknologi vil på sigt brede sig til privat og kollektiv trafik,” siger Jeppe Rich, der er professor på DTU Management.

”Selvkørende busser vil kunne tilbyde mere målrettet transport med reducerede driftsomkostningerne. Derfor vil de have en berettigelse i de store byer, hvor de kan agere feeder-transportmidler til langdistance-tog og fly samt biddrage til at løfte den kollektive trafik i efterspørgselstunge korridorer. For landområderne er det ikke sandsynligt, at busser vil kunne konkurrere med selvkørende taxier og selvkørende private biler.”

Partnerne bag det nye projekt forventer, at testkørslerne går i gang i andet halvår af 2018.

Nyt projekt tester selvkørende busser

Bag projektet, som vil introducere selvkørende busser i udvalgte områder i forbindelse med den kommende letbane fra Ishøj til Lyngby, står DTU, byudviklingsområdet LOOP CITY, partnerorganisationen Gate 21, Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, busoperatøren Nobina Technology, IBM og Roskilde Universitet (RUC). 

Projektets foreløbige følgegruppe består af Movia, Region Hovedstaden, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. De øvrige LOOP CITY-kommuner er inviteret med i følgegruppen. 

Budgettet er 31,4 millioner kroner, og projektet er finansieret af EU-programmet Urban Innovative Actions og partnerne. 

LOOP CITY er et samarbejde mellem ti kommuner, region og stat om by- og erhvervsudvikling langs Ring 3, hvor der i perioden 2018-2023/24 bliver bygget en letbane fra Ishøj til Lyngby.