Illustration: Femern A/S

Universiteter og Lolland-Falster i samarbejde

Transport og logistik Konstruktion og mekanik Fødevarer, fisk og landbrug Energi Geovidenskab Materialer Produktion og ledelse
Opførelsen af Femern Bælt-forbindelsen kan bruges som ramme for et storskala-laboratorium for lokale aktører, studerende og forskere. Ambitionen er at oprette et residential college.

Et nyt samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Guldborgsund kommune, Lolland kommune og det regionale og lokale erhvervsliv på Lolland-Falster skal skabe nye muligheder for undervisning, forskning og erhverv under etableringen af Femern Bælt-forbindelsen.

Byggestarten i 2021 har transformeret Lolland-Falster til et område med talrige cases på udfordringer og løsninger inden for bl.a. transport, kommunikation og bæredygtigt byggeri. Samtidig repræsenterer områdets landbrug og erhverv en række nyligt iværksatte og kommende udviklingsprocesser i forhold til grøn omstilling, grønne teknologier og grøn energiforsyning.

DTU og RUC ønsker i samarbejde med kommunerne at etablere et residential college på Lolland-Falster. Her skal studerende og forskere tilbydes bolig- og studieophold i kortere eller længere perioder, f.eks. i forbindelse med kandidatprojekter, ph.d.-forløb eller kurser og sommerskoler.

Målet er at skabe et miljø, hvor de studerende samarbejder med lokale virksomheder, kommuner, institutioner og andre aktører med udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, den lokale virkelighed repræsenterer.

"Femern-forbindelsen er en unik teknisk bedrift, som i skala og kompleksitet er flere gange større end Øresundsforbindelsen. Det er alle tiders chance for vores studerende, at de kan få direkte adgang til at arbejde med konkrete faglige problemstillinger, der har deres udspring i et omfangsrigt, igangværende byggeri," siger rektor på DTU, Anders Bjarklev.

På den måde er det tanken, at Femern-forbindelsen skal udgøre et undervisnings- og mødested for forskere, rådgivere, virksomheder, studerende og aktører, som er involveret i anlægsprojektets aktiviteter.

"Sammen kan vi skabe viden og innovation og nye arbejdspladser, når studerende og forskere er med ude i virkeligheden og arbejder med problemstillinger dér, hvor de er. Projektet har stort potentiale for studenterprojekter f.eks. inden for erhvervsøkonomi, kommunikation, bæredygtighed og kulturmøder," siger rektor på RUC, Hanne Leth Andersen.

Oplagte synergier

Hos Lolland Kommune ser borgmester, Holger Schou Rasmussen gode muligheder i oprettelsen af et residential college:

"Vi har en meget klar ambition om en bæredygtig udvikling af vores kommune, samtidig med at vi griber det store potentiale, som Femern Bælt-byggeriet repræsenterer. Jeg ser nogle helt oplagte synergier i et residential college, og jeg er overbevist, om at projektet kan tilføre stor værdi til både studerende, forskere og virksomheder," siger han.

Borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, tilføjer:

"Vi har på Lolland-Falster en stærk tradition for et tillidsfuldt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og der er mange gode eksempler på, hvad der kan opstå i krydsfeltet mellem uddannelse og erhvervsliv. Vi har en unik mulighed her for yderligere at styrke det gode studiemiljø i Nykøbing, der kun kan lykkes i et samarbejde."

Hos Business Lolland-Falster ser man også perspektiver i tankerne om et residential college på Lolland-Falster og mulighed for at dele viden mellem lokale aktører og universiteter. Bestyrelsesformand, Kim Rahbek Hansen, udtaler:

"Både landbruget, erhvervslivet og i turismesektoren på Lolland-Falster står foran et mulighedernes vindue. Vi deler meget gerne både vores viden og erfaringer med universiteterne med henblik på at skabe ny fælles viden og nye fælles løsninger, der fører frem mod en både klimamæssig og økonomisk bæredygtig fremtid."