Uddannelser i hele landet må ikke gå ud over kvaliteten

Regeringen har i al hast fået gennemført en aftale om at skabe bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. Som rektor for DTU vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at opfylde formålet, uden at det går ud over uddannelsernes kvalitet og trivslen for medarbejdere og studerende.

En måned var alt, hvad regeringen skulle bruge for at behandle og få vedtaget sit udspil til at skabe bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. Det er et prisværdigt mål, som DTU meget gerne vil bidrage til, men vi undrer os over, at universiteterne ikke blev taget med på råd omkring midlerne til at nå det. Vi har flere forslag til, hvordan det kan ske uden samtidig at forringe kvaliteten i uddannelsen og miste værdifulde forskningsmiljøer.

Samfundet har brug for ingeniører, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at levere dem. Derfor arbejder vi i disse måneder intensivt på at få kommuner og lokale virksomheder i tale for at drøfte mulighederne for at skabe nye uddannelsesmiljøer, hvor det giver mening, f.eks. i forbindelse med store danske infrastrukturprojekter.

Her tænker vi først og fremmest på et forslag, som vi allerede var fremme med for flere år siden, om at bygge uddannelseskollegier forskellige steder i landet og invitere studerende til at bo der, mens de arbejder med projekter på relevante virksomheder i lokalområdet og måske skaber varige kontakter der.

Det kunne fx være i tilknytning til Femern-forbindelsen eller det nyåbnede GreenLab Skive. Men vi arbejder også for at kunne tilbyde flere studiepladser på allerede eksisterende DTU-lokationer i provinsen som Dansk Skaldyrcenter ved Nykøbing Mors.

Det store problem i den vedtagne aftale er, at man forestiller sig, det vil være muligt at oprette helt nye studiemiljøer uden for de store byer blot ved at lukke andre på moderuniversiteterne.

Det hænger ikke sammen, og slet ikke for et teknisk universitet som DTU. Vi vil jo stadig have de samme udgifter til lokaler og laboratorier på Lyngby og Ballerup Campus, så det vil kræve en kæmpe ekstra investering at oprette noget tilsvarende andre steder, hvis vi ikke vil acceptere, at kvaliteten forringes. Og det vil vi under ingen omstændigheder.

Bortset fra det, er der jo heller ingen garanti for, at et eller to nye uddannelsestilbud andre steder i landet ville komme til at ligge netop der, hvor de potentielle ansøgere bor.

Aftalen indebærer, at institutionerne i løbet af 2021 skal udarbejde et oplæg til, hvordan de kan udflytte uddannelser og nedskalere optaget i de store byer med fem til ti procent. Så vi får et travlt efterår. Jeg kan desværre ikke udelukke, at DTU på sigt vil opleve omlægninger og flytninger. Men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at sikre kvaliteten i DTU’s uddannelser og trivslen for både studerende og medarbejdere.

Nu står vi foran en forhåbentlig solrig og afslappende sommer. Jeg glæder mig meget til, at vi efter en lang periode med nedlukning og kun sporadiske møder på campus igen kan se hinanden i øjnene og komme videre med arbejde og studier.

God sommer!