Foto Per Anton Almgren

Ny uddannelse med fokus på fiskeri og bæredygtighed

Fødevarer, fisk og landbrug
En ny diplomingeniørretning, Fiskeriteknologi, kan søges nu til start i september.

DTU vil uddanne fiskeriingeniører, som ved noget om hele værdikæden, fra biologisk produktion af havets levende ressourcer over fangst til forarbejdning og forvaltning af fisk og skaldyr. Nøgleordet er bæredygtighed, og uddannelsen indeholder både teori og praktik. Man behøver ikke være født med en fiskestang i hånden, men man skal være interesseret i feltarbejde.

"Man behøver ikke være født med en fiskestang i hånden, men man skal være interesseret i feltarbejde. De studerende kommer både til at røre ved og lugte til fisk"
Nina Qvistgaard, konstitueret studieleder

”De studerende kommer både til at røre ved og lugte til fisk,” lover konstitueret studieleder for uddannelsen, Nina Qvistgaard.

DTU har siden 2017 arbejdet på at udvikle den nye uddannelse i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og Grønlands Universitet, med støtte fra Grønlands Selvstyre og i tæt dialog med det grønlandske fiskerierhverv.

Global og unik uddannelse
Fiskeriteknologi-uddannelsen er tæt knyttet til Grønland, hvor fiskeri og forarbejdning af fisk og skaldyr udgør en meget væsentlig del af erhvervslivet. Derfor tager de studerende også de tre første semestre på ARTEK – Campus Sisimiut i Grønland. Her bliver der stillet kollegieboliger til rådighed, ligesom rejserne mellem Grønland og Danmark, hvor fjerde og femte semester foregår, bliver dækket.

Uddannelsen handler dog ikke kun om fiskeri i de arktiske egne. Med sit brede fokus på udvikling og sikring af et bæredygtigt fiskerierhverv, både samfundsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt, vil den være lige så relevant i resten af verden. Og på de sidste tre semestre med praktik, valgfrie kurser og afgangsprojekt kan man tage på udveksling overalt, hvor fiskeri spiller en rolle.

Der findes ikke nogen tilsvarende uddannelse andre steder, så tilrettelæggerne af uddannelsen forventer, at der er jobmuligheder for de færdige kandidater globalt. Uddannelsen udbydes på dansk, så der forventes primært studerende fra Danmark og Grønland, men alle nordisk talende studerende er velkomne.

Fiskeriteknologi rummer en grundlæggende viden om marinbiologi og oceanografi og har derudover tre faglige spor:

  • Fangstteknologi, der bl.a. handler om, hvilket grej man skal bruge for at fange fiskene i den størrelse, man er interesseret i, uden bifangster.
  • Fiskeriforvaltning hvor man bl.a. lærer om principperne for bæredygtig forvaltning af havets ressourcer.
  • Forarbejdning af fisk og skaldyr, herunder ikke mindst videreudvikling af metoder og produkter.

Der vil gennem hele uddannelsen være fokus på både bæredygtighed, innovation og entreprenørskab hele vejen rundt.