DTU hjælper i kampen mod coronavirus

Vira Gener og genomer Sundhed og sygdomme
Center for Diagnostik DTU opruster sin indsats og sekventerer samtlige positive prøver for nye varianter.

Danmark og verden er blevet udfordret af flere forskellige corona-varianter, som er mere aggressive og smittende end den, vi stiftede bekendtskab med for et år siden. Et vigtigt våben i kampen mod corona er at have indgående viden om de teknikker, der kan bruges til at undersøge virus, herunder de mutationer den optræder med, samt at kunne skalere kapaciteten hurtigt op. Derfor har DTU nu indgået aftale med Danske Regioners Kriseledelse om at undersøge samtlige positive prøver fundet hos DTU for alle kendte varianter.

”Aftalen omfatter sekventering af positive prøver fra DTU’s egen pipeline (prøver fra Ålborg Hospital, Slagelse og Region Hovedstaden), samt fra Region Hovedstadens egne laboratorier. I første omgang er kapacitetsbehovet vurderet til 400 daglige positive prøver - men vi har mulighed for at skalere op,” fortæller udviklingschef Helene Larsen fra Center for Diagnostik DTU.

Med aftalen letter presset på hospitalerne i Region Hovedstaden – især på Rigshospitalet, som i de seneste måneder har oplevet en markant travlhed på deres laboratorium.

”Det er vigtigt for os, at der er partnere som DTU, der kan afhjælpe det pres, sundhedsvæsenet oplever i denne tid, så vi kan fokusere kræfterne på at få bekæmpet coronavirus i alle dens varianter. Derfor er vi glade for, at DTU har budt ind på opgaven,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S), der er regionsformand i Region Hovedstaden.

Et vigtigt bidrag til smitteopsporing og smitteinddæmning

Center for Diagnostik har allerede for længe siden omlagt en stor del af laboratoriefaciliteterne til primært at beskæftige sig med analyse af covid-19 prøver. I starten af det nye år rundede centeret 800.000 testsvar, som er indgået i den løbende corona-overvågning fra Statens Serum Institut (SSI).

DTU har udviklet en hurtig og billig procedure til sekventering af virus-varianterne, som er delt med hospitalerne og SSI. Prøvesvarene fra DTU’s sekventering indgår allerede nu som et direkte led i smitteopsporing og inddæmning af smitten med nye, mere smitsomme varianter.

Den nye opgave med sekventering af 100-400 positive prøver dagligt, kræver yderligere ressourcer.

”Vi skalerer nu op på udstyr og mandskab og dermed laboratoriefaciliteter, så vi kan håndtere denne opgave også. Det kræver stram koordinering at sikre en kort svartid på udmelding af corona-varianter, et svar som skal foreligge hurtigst muligt efter det positive prøvesvar for covid-19,” siger Helene Larsen.

Både den almindelige covid-19-diagnostik og sekventering af varianterne, foregår på DTU hele døgnet rundt, alle ugens syv dage. Center For Diagnostik har siden april formået at håndtere de indkomne prøver med meget fine svartider.