Olkaria

Dansk ekspertise skal udbrede grøn energi i Østafrika

Energi Energiproduktion
Forskere vil udvikle teknologi, så en større andel af den geotermiske energi bliver udnyttet i Kenya og andre østafrikanske lande.     

Geotermisk energi, det vil sige udnyttelse af varmen fra undergrunden, er allerede velkendt i områder af Østafrika med høj vulkansk aktivitet. I den geotermiske energi borer man ned til det underjordiske vand, der bliver varmere, jo tættere man kommer jordens indre. Det varme vand, typisk med en temperatur omkring 300 grader celsius, pumpes op fra undergrunden og udnyttes til produktion af strøm.

I et nyt projekt vil forskere fra DTU forsøge at optimere teknologien bag, så det bliver muligt at anvende underjordisk vand, der er langt koldere, nemlig 100-150 grader celsius.

”Vi har allerede teknologien, men vil i de kommende år arbejde på, hvordan vi kan optimere den til at udvinde strøm og varme eller kulde fra vand, der er betydeligt koldere, end det man vanligvis anvender,” siger lektor Fredrik Haglind, DTU Mekanik, der er ansvarlig for projektet.

Tæt samarbejde med østafrikanske partnere
Udviklingen kommer til at ske i samarbejde med en lang række parter i Kenya, Tanzania og Zambia. Her er det nemlig økonomisk rentabelt at udvikle forholdsvis små anlæg, der eksempelvis kan levere strøm og varme eller kulde til en enkelt virksomhed på basis af den termiske energi. Det kan for eksempel være til mejerier, landbrug eller akvakultur.

Målet for projektet er at bygge et pilot demonstrationsanlæg, der skal vise værdien af at anvende termisk energi i større udstrækning. Det kommer til at ske i forbindelse med en eksisterende boring i Olkaria, Kenya i det store East African Rift System.

”Vi arbejder sammen med en række afrikanske virksomheder, universiteter og FN’s miljøorganisation UNEP. På den måde kan vi sikre, at der opbygges tilstrækkelig viden i bl.a. Kenya og Tanzania til i fremtiden at kunne opbygge en række anlæg i stil med vores demonstrationsanlæg,” siger Fredrik Haglind.

”Derudover vil samarbejdet med myndigheder og FN’s miljøorganisation UNEP skabe vejen for, at det lovgivningsmæssigt bliver attraktivt at opføre og anvende anlæg, der udnytter lav- og mellemtemperatur geotermiske energiressourcer.”

Forskningsophold i Danmark
På den forskningsmæssige side bliver der i forbindelse med projektet blandt andet ansat fire unge forskere, to i Kenya og to i Tanzania. De unge forskere vil bl.a. skulle på et tremåneders ophold i Danmark, hvor de bliver introduceret til de processer og modeller, de danske forskere arbejder med for dels at kunne øge produktionen af el fra en given mængde varme og dels kunne estimere, hvor stort et geotermisk reservoir er – og dermed, om det kan betale sig at indlede en udnyttelse.

Håbet er at kunne bruge projektet til at sikre mere grøn energi i udviklingslande i Afrika og andre steder i verden, hvor geotermisk energi er til rådighed så tæt på overfladen, at det kan betale sig at bore efter den. I Østafrika vurderes det, at der er 20.000 MW til rådighed i geotermisk potentiale, hvoraf der i øjeblikket kun udnyttes 867 MW i Kenya.

Projektet er netop startet og varer de næste 4 år. Demonstrations pilot-anlægget forventes at stå klart i 2024.