Per Bækgaard, NNF programme Reading the Reader- Credit Hanne Kokkegård, DTU Compute

AI skal hjælpe mennesker med synstab til at læse bedre

Informationsteknologi Matematik Medicin og medicoteknik
Med en bevilling på otte mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal lektor Per Bækgaard stå i spidsen for udvikling af en kunstig intelligens-model, der afkoder læsemønstre hos personer med centralt synstab og tilpasser læsematerialet til den enkelte person.

Redigeret af Hanne Kokkegård

Millioner af mennesker på verdensplan lider af nedsat syn, hvilket påvirker deres dagligdag negativt på forskellige måder. Mange af dem lider af centralt synstab, hvor midten af deres synsfelt er uskarpt i en sådan grad, at de blandt andet har svært ved at læse. Det problem adresserer et nyt forskningsprojekt “Reading the Reader”, som lektor Per Bækgaard fra DTU Compute skal stå i spidsen for.

Med en bevilling på otte mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Data Science Collaborative Research Programme skal Per Bækgaard og hans kolleger i samarbejde med professor Sofie Beier og hendes kolleger fra Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering og psykologer, eksperter i læsemønstre og læger i øjensygdomme over fire år udvikle en kunstig intelligens-model for læsemønstre hos personer med centralt synstab, så modellen tilpasser læsematerialet til den individuelle persons behov.

»Det handler om at udvikle en model, som gør det muligt hurtigt at afkode folks læsemønster og sideløbende indstille for eksempel fontstørrelse, kontrast eller mellemrum mellem bogstaver på en mobiltelefon, en tablet eller anden skærm, så skriften bedst muligt tilpasses den enkeltes læsemønster og giver den bedst mulige læseoplevelse og forbedret læsehastighed,« forklarer Per Bækgaard i en pressemeddelelse fra Novo Nordisk Fonden.

Synstab kan gøre det svært at gennemføre en uddannelse

For personer med centralt synstab kan det at læse være en udfordring. Ofte må de bevæge hovedet fra side til side og frem og tilbage for at kunne følge med i teksten. Drejer det sig om teksten på en tablet, en mobiltelefon eller en computer, indstiller de også ofte på kontrasten, skruer op og ned for lyset eller ændrer på fontstørrelsen.

De mange krumspring for at kunne læse en tekst gør ofte, at personer med centralt synstab får sværere ved at tage en uddannelse og også kan komme til at lide socialt under deres handikap.  Forskningsprojektet går til problemstillingen med en helt ny tilgang.

»Man gør allerede meget for at hjælpe folk til at læse bedre, men læsematerialet er stadig overvejende statisk. Der vil vi gerne se, om vi med moderne teknikker for det første kan klassificere læsemønsteret hos personer med centralt synstab og derefter bruge den viden til at ændre i materialet, så det helt automatisk øger udbyttet af læseprocessen,« forklarer Per Bækgaard.

Computer følger øjnenes bevægelser

I forskningsprojektet skal man primært at udvikle en machine learning-model, der kan aflæse læsemønsteret hos personer med centralt synstab ved hjælp af eye-tracking, der følger forsøgspersoners øjne, mens de læser. Modellen skal blandt andet identificere, hvornår forsøgspersonerne begynder at springe linjer over, hvordan de bevæger hovedet for at kunne læse, og hvordan pupillerne udvider sig og trækker sig sammen ved forskellige læseoplevelser.

Dernæst skal modellen bruges til automatisk at justere for eksempel kontrasten på skærmen, størrelsen på fonten, lysstyrken, mellemrummet mellem bogstaver eller linjerne osv. så skærmindstillingerne egner sig bedst til den enkelte, så personen får mest ud af læsningen.

Sideløbende vil man bruge modellen til bedre at kunne diagnosticere, hvorfor nogle personer har læsevanskeligheder.

Novo Nordisk Fondens Data Science Collaborative Research Programme

Bevillingen til Per Bækgaard’s projekt er en af tre bevillinger uddelt gennem Novo Nordisk Fondens Data Science Collaborative Research Programme.

Bevillingerne uddeles årligt til forskningsprojekter, der gennem tværfaglig forskning og samarbejde mellem forskningsgrupper inden for datavidenskab, medicin, biologi, plantevidenskab, bioteknologi, fysik, kemi mm. forsøger at tackle nogle af verdens store problemstillinger.

Projekter og bevillingsmodtagere:

  • Reading the Reader” med lektor Per Bækgaard fra Institut for Matematik og Computer Science ved DTU i spidsen. Beløb: 7.893.196 kr.
  • CAZAI: CAZyme specificity prediction using AI” med professor Bernard Henrissat fra Institut for Bioteknology og Biomedicine ved DTU i spidsen. Beløb: 14.995.489 kr.
  • MOPITAS: Multi-omics profiling in time and space” med lektor Richard Röttger fra Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet i spidsen. Beløb: 18.039.509 kr.