Eva Rotenberg, Associate Professor, AlogoLoG, DTU Compute

Carlsbergfondet støtter forskning i grafteori

Informationsteknologi Matematik

De næste tre år vil lektor Eva Rotenberg udforske sammenhængen mellem geometri og algoritmer i store netværk inden for computer science.

Med en bevilling fra Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships på DKK 4.944.663 får lektor Eva Rotenberg i forskningssektionen Algorithms, Logic and Graphs på DTU Compute mulighed for både at dykke ned i nye metoder til effektive beregninger på grafer baseret på geometriske data og at styrke samarbejdet med kolleger på tværs af grafalgoritmer, matematik og datalogi.

Hvad går projektet ud på?
Projektet ’Graph Algorithms with Geometric Applications’ undersøger sammenhængen mellem grafalgoritmer og geometri. En graf er en rå matematisk model af et netværk, der blot består af knuder forbundet med kanter. Ofte stammer grafer fra geometriske data (såsom vejnetværk eller computergrafik), og så kan geometrien være nyttig, når der skal designes effektive algoritmer til at udføre beregninger på grafen. I projektet vil de udforske nye metoder til effektive beregninger på grafer af geometrisk oprindelse, som drager fordel af deres geometriske karakter.

Hvad driver din forskning?
"Det, der motiverer mig til at forske i algoritmer, er, at det er bundet op på nye matematiske forståelser. Ny indsigt i grafegenskaber eller nye måder at se geometriske data på, som faciliterer effektiv beregning, eller som giver matematiske forklaringer på, hvorfor det er beregningsmæssigt svært at besvare specifikke spørgsmål", siger Eva Rotenberg.

Hvad betyder støtten for dig og DTU Compute?
"Bevillingen giver os mulighed for at rekruttere nye ph.d.er/postdocs, og jeg glæder mig rigtig meget til at rådgive dem og indgå i samarbejder med dem. Vi har andre relaterede projekter i sektionen, og tilsammen danner disse grundlag for gode synergier, og et levende, energisk videnskabeligt miljø. Derudover giver projektet os mulighed for at styrke samarbejdet mellem grafalgoritmer og tilstødende emner inden for matematik og datalogi, herunder computergrafik, grafteori, netværksvisualisering, geometri og maskinlæring", udtaler Eva Rotenberg om sin nye bevilling.

Carlsbergfondets støtte til Eva Rotenbergs projekt ’Graph Algorithms with Geometric Applications’ er en treårig bevilling. Læs mere