Photo: Colourbox.com

Dansk frugt og grønt indeholder færrest sprøjterester

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed

Ved at gå efter varer med danske flag i frugt og grøntafdelingen kan forbrugerne sikre sig en kost med færre sprøjterester. Danske afgrøder indeholder nemlig fortsat generelt færre sprøjterester end udenlandske, viser årets Pesticidrapport 2015 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

Hvis du vælger danske frem for importerede varer i frugt og grøntafdelingen, kan du minimere dit indtag af sprøjterester. Pesticidrapporten 2015 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet viser nemlig, at danske afgrøder fortsat indeholder færre sprøjterester end tilsvarende udenlandske.

DTU Fødevareinstituttet understreger, at sprøjterester i såvel danske som importerede fødevarer på det danske marked samlet set ikke giver anledning til sundhedsmæssige bekymringer. Vil forbrugere helt forsøge at undgå pesticidrester, kan de vælge økologiske varer.

Fokus på væsentligste kilder til pesticidindtaget

I 2015 er 2.585 prøver undersøgt for rester af mere end 300 pesticider. I alt 98% af prøverne af konventionelt dyrket, ikke forarbejdet frugt, grønt og korn indeholder enten ingen eller sprøjterester under grænseværdien.

Prøveudtagningen lægger vægt på dels de 25 fødevarer, som danskerne får 95% af deres samlede pesticidindtag fra og dels fødevarer, hvor der er størst sandsynlighed for at finde pesticidrester, og hvor der er størst risiko for, at den acceptable grænseværdi er overskredet.

Færre pesticidrester i danske afgrøder

Analysen viser, at sprøjterester oftere er fundet i prøver af konventionelt dyrket frugt (67%) end i prøver af konventionelt dyrkede grøntsager (39%).

Generelt indeholder importerede afgrøder oftere sprøjterester end danske varer. Sprøjterester er således påvist i 52% af prøverne af dansk produceret frugt. Tallene for frugt produceret i resten af EU og udenfor EU er henholdsvis 69% og 73%.

I dansk producerede grøntsager er sprøjterester fundet i 23% af prøverne, mens tallene for grøntsager produceret i resten af EU og udenfor EU er henholdsvis 50% og 42%.

Der er også oftere fundet mere end ét pesticid i samme prøve af udenlandske fødevarer sammenlignet med de testede danske varer. I 31% af de udenlandske prøver er mere end ét pesticid fundet, mens det kun er tilfældet for 10% af de danske prøver. 

Få overskridelser af de tilladte grænseværdier

For femte år i træk er sprøjterester over de tilladte grænseværdier ikke fundet i prøver af dansk produceret frugt. Kun tre (0,9%) af prøverne for frugt produceret i resten af EU og i ni (4%) af prøverne for frugt produceret uden for EU overskrider de tilladte grænseværdier.

I dansk producerede konventionelle grøntsager er grænseværdierne overskredet i to (0,7%) af prøverne. Til sammenligning er tallene for konventionelle grøntsager produceret i resten af EU og i lande udenfor EU henholdsvis tre prøver (0,9%) og 14 prøver (6,3%).

Sprøjterester er fundet i seks (2,7%) af 226 analyserede prøver af økologiske fødevarer. I alle tilfælde er det vurderet, at anvendelsen har været enten lovlig eller ikke tilsigtet. 

Læs mere

Se hele rapporten: Pesticidrester i fødevarer 2015 – Resultater fra den danske pesticidkontrol (pdf).

Læs også pressemeddelelsen om resultaterne fra den danske pesticidkontrol fra Miljø- og Fødevareministeriet: Dansk frugt og grønt har færre pesticidrester end udenlandsk.

Den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet bygger på kontroldata fra hvert kvartal, som offentliggøres løbende i kvartalsrapporter. Rapporterne er tilgængelige på DTU Fødevareinstituttets website: Pesticidkontrol af fødevarer.

Læs også om DTU Fødevareinstituttets rangordning af frugt og grønt ud fra pesticidindholdet i en pressemeddelelse fra den 5. september 2016: Pesticidbelastningen stadig lavest i danske afgrøder.