Foto Bax Lindhardt

DTU henter topforsker fra Stanford University

Med en stor bevilling fra Villum Fonden kan DTU hente den førende katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov fra Stanford til DTU. 

En bevilling på 28 mio. kr. fra Villum Fonden gør det muligt at oprette et Villum Kann Rasmussen professorat på DTU til den internationalt førende katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov. Han skal bl.a. lede etableringen af et nyt center for katalyseteori og stå i spidsen for et stort europæisk forskningsinitiativ inden for bæredygtig energiproduktion.

Jens Kehlet Nørskov er i øjeblikket ansat på Stanford University og har etableret sig som verdens førende forsker inden for teoretisk katalyse. Katalyse er betegnelsen for den teknologi, der bruges til at kontrollere kemiske processer og udgør hjørnestenen i størstedelen af den kemiske produktion. Forskningsfeltet har stort fokus i dag, fordi det er en afgørende komponent i udviklingen af nye bæredygtige teknologier til fremtidens produktion af brændstoffer og kemikalier.

”Villum Fonden er glad for, at vi med etableringen af dette Villum Kann Rasmussen professorat ved DTU kan medvirke til at realisere en unik mulighed for at få en topforsker af allerhøjeste, internationale kaliber til Danmark,” siger Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand i Villum Fonden.

”Denne type bevilling giver vi sjældent, og kun når muligheden opstår for at få en helt ekstraordinær forsker til et dansk universitet. Jens Kehlet Nørskov er i fuld gang med en enestående videnskabelig karriere, og vi er overbeviste om, at Jens kan fortsætte sin excellente forskning og udvikle et blivende forskningsmiljø på DTU, der vil levere resultater i særklasse i lang tid fremover”, siger Jens Kann-Rasmussen.

I det nye professorat skal Jens Kehlet Nørskov stå i spidsen for et stort energiforskningsinitiativ på DTU. Det sker blandt andet med etableringen af et nyt center for katalyseteori og samarbejder, som både skal omfatte forskning, erhvervssamarbejde og undervisning af studerende. Jens Kehlet Nørskov skal endvidere stå i spidsen for et stort europæisk forskningsinitiativ inden for bæredygtig energiproduktion. Satsningen er en naturlig forlængelse af arbejdet i Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals, der blev etableret på DTU i 2016.

Styrket energiforskning

DTU vil med ansættelsen af Jens Kehlet Nørskov yderligere befæste sin nuværende position inden for energiforskning, der udover katalyse omfatter forskning i vindenergi, energikonvertering, energilagring og energisystemer. Danmark har med sin høje andel af energiproduktion fra vedvarende energikilder en unik position i forhold til at kunne demonstrere fremtidens energisystemer.

”DTU vil med det nye center sætte endnu mere turbo på forskningen i energi og løsninger til eksempelvis at lagre og transportere sol- og vindenergi. Det vil være et væsentligt bidrag til at sikre den grønne omstilling i det danske samfund og i danske virksomheder, ” siger prorektor Rasmus Larsen, DTU.

Produktionen af elektricitet fra sol og vind er nu blevet økonomisk bæredygtig og kan bidrage til omstillingen. Men der er fortsat udfordringer med at lagre og transportere energien. Her kan katalytiske processer komme til at spille en afgørende rolle. De kan bruges til at producere bæredygtige brændstoffer ved hjælp af vand, kuldioxid og elektricitet fra de vedvarende energikilder. Kunstig benzin, der kan fungere som erstatning for de nuværende fossile brændstoffer.

Mere effektive katalysatorer

Jens Kehlet Nørskov vil på DTU fortsætte sin forskning i katalysatorer.

”Problemet er, at vi i dag ikke har katalysatorer, der er effektive nok til at omsætte solenergi til brændstoffer. Vi har brug for helt nye typer af materialer, der kan katalysere disse processer. I min forskning bruger vi kvantefysiske beregningsmetoder på supercomputere til at simulere processerne, og metoderne er i dag så avancerede, at de kan bruges til at designe nye katalytiske materialer,” siger Jens Kehlet Nørskov.

Jens Kehlet Nørskov har tidligere være ansat på DTU, men blev hentet til Stanford i 2010 for at starte et forskningscenter inden for katalyse og energiomsætning.

”Vi vil selvfølgelig fortsætte det tætte samarbejde, jeg har etableret på Stanford, da vi har skabt en meget effektive forskningsakse mellem Californien og Danmark inden for dette område, ” siger Jens Kehlet Nørskov.

Bevillingen fra Villum Fonden bliver forankret på DTU Fysik, DTU Kemi og DTU Energi, der alle vil indgå i det kommende center for katalyseteori.