Foto Bax Lindhardt

37 mio. til seks nye Sapere Aude-forskningsledere

Telekommunikation System- og datasikkerhed Kvanteteori og atomfysik Lyskilder Organisk kemi Materialer Medicin og medicoteknik Kemi Fysik Innovation og produktudvikling

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler 214 mio. kr. til 36 yngre forskere med originale idéer og høje ambitioner. Seks er fra DTU.

Det er nogle af landets allerdygtigste forskertalenter, der modtager Sapere Aude Forskningsleder-bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. Målet er ifølge fonden at støtte unge forskere, som er med til at forny dansk forskning og skabe fundamentet for fremtidige excellencecentre og forskningsmæssige nybrud.

Seks ud af dette års 36 modtagere er fra DTU og spænder fagligt bredt på tværs af DTU’s forskningsområder:

Lektor Jon Spangenberg fra DTU Mekanik modtager 6,2 mio. kr. til projektet The digital engine for 3D printing.

Læs mere i nyheden fra DTU Mekanik.

Læs interview fra DFF.

Lektor Tobias Gehring fra DTU Fysik modtager 6,2 mio. kr. til projektet Quantum cryptography with squeezed light for telecom networks.

Læs mere i nyheden fra DTU Fysik.

Læs interview fra DFF.

Research scientist Mikkel Heuck, som I dag er på MIT, bliver seniorforsker på DTU Fotonik pr. 1. februar. Han modtager 6,2 mio. kr. til projektet Nonlinear Photonic Devices for Quantum Networks.

Læs mere i nyheden fra DTU Fotonik.

Læs interview fra DFF.

Adjunkt Kasper Steen Pedersen fra DTU Kemi modtager 6,2 mio. kr. til projektet Frustration in Molecular Tessellations.

Læs mere i nyheden fra DTU Kemi.

Læs interview fra DFF.

Adjunkt Søren Kramer fra DTU Kemi modtager 6,2 mio. kr. til projektet Asymmetric C–H Functionalization for Accelerated Medicine Synthesis.

Læs mere i nyheden fra DTU Kemi.

Læs interview fra DFF.

Forsker Anton Allen Abbotsford Smith fra DTU Sundhedsteknologi modtager 6,2 mio. kr. til projektet Immunogenic Polymer Lipid Nanodiscs.

Læs interview fra DFF.

Læs mere i nyheden fra DTU Sundhedsteknologi.

Om Sapere Aude

  • Sapere Aude betyder ’Vov at vide’.
  • Sapere Aude: DFF-Forskningsleder giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper. Virkemidlet skal desuden fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og styrke karriere, herunder give de dygtigste talenter mulighed for at sætte et team af forskere og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.
  • Danmarks Frie Forskningsfond har modtaget 391 ansøgninger og uddelt 36 bevillinger svarende til en succesrate på lige over 9 %.
  • Antallet af kvindelige ansøgere var 129, og der blev givet 15 Sapere Aude Forskningsleder-bevillinger til kvinder, hvilket giver en succesrate på 11,6 %. For mandlige ansøgere er succesraten 8 % med 262 ansøgninger og 21 bevillinger.
  • En tværfaglig formandsgruppe med repræsentanter fra alle fondens fem forskningsråd har foretaget den endelige bedømmelse af de 36 Sapere Aude-modtagere.
  • Danmarks Frie Forskningsfond har udbudt virkemidlet siden 2010 med en finansiering af 294 yngre forskningsledere til dato, hvoraf flere har indledt en karriere som ledere af større centerbevillinger.
  • Danmarks Frie Forskningsfond består af 84 anerkendte forskere fordelt på fem forskningsfaglige råd. Samlet vurderer rådene cirka 3.000 ansøgninger og uddeler cirka 1,5 milliarder kroner til 400-500 forskerinitierede projekter årligt.

Kilde: DFF.