Åbentstående ældre sprossevindue (Foto: Jesper Kirkeskov)

Deltag i undersøgelse om ventilation af etageboliger

Bygningsdesign Indeklima

Naturlig ventilation ved renovering af ældre etageboliger – en spørgeskemaundersøgelse.

DTU gennemfører i øjeblikket et projekt, der skal styrke det faglige grundlag for udformning og dimensionering af naturlig ventilation ved renovering af ældre etageboliger.

Målet er at stille eksisterende viden til rådighed for praksis samt at opgradere nuværende modeller for ventilationsåbninger og oplukkelige vinduer i bygningssimuleringer, så modellerne bliver mere retvisende for den byggeskik, der anvendes i ældre danske etageboliger.

Som led i projektet har DTU brug for at kende bygherrers og rådgiveres erfaringer vedr. samspil mellem naturlig og mekanisk ventilation, ikke mindst for så vidt angår de udfordringer, der kan opstå i den forbindelse.

Hvis du er bygherre eller rådgiver, må du meget gerne bruge 10 minutter på at besvare undersøgelsen spørgeskema på https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=XAMNSZE9S2C5.

På forhånd tak for hjælpen.