Foto: Bjørn Lymann Jespersen

Fire yngre, originale forskere modtager millionbeløb

Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude-bevillinger til fire forskere fra DTU og fremhæver originalitet og dygtighed som et fælles karaktertræk for forskerne.

Kun de mest excellente og originale forskere slipper gennem nøglehullet til bevillingerne i Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program, skriver rådet i deres pressemeddelelse. Derfor er der tale om stor anerkendelse af fire yngre DTU-forskere, at de er blevet udvalgt til at modtage henholdsvis DFF Forskningsleder- og DFF Forskertalent-bevillinger.

To DFF Forskningsleder-bevillinger går til:
  • Adjunkt Leticia Hosta-Rigau fra DTU Nanotech.
  • Lektor Søren Kegnæs fra DTU Kemi.
To DFF Forskertalent-bevillinger går til:
  • Adjunkt Thomas Kjær Rasmussen fra DTU Management Engineering.
  • Thomas Kristensen, der er ph.d. fra DTU Fotonik, men som i øjeblikket opholder sig på MIT i Boston.

  

Læs om de fire forskningsprojekter nedenfor:

 

 
Nye blodlegemer skal løse mangel på donorblod

Adjunkt og ph.d. Leticia Hosta-Rigau fra DTU Nanotech modtager en DFF Forskningsleder-bevilling på 7.053.432 kr. Hendes fagområde er materialevidenskab, og hun skal udvikle iltbærere, som kan bruges, når donorblod ikke er en mulighed eller ikke er tilgængeligt. Da donorblod kun kan lagres i op til 42 dage på køl, eksisterer der ikke store lagerbeholdninger af donorblod eller andre løsninger til at transportere ilt rundt i kroppen til brug ved akutte katastrofer. Med en verdensomfattende mangel på donorblod, som forventes at stige over tid, forbliver udvikling af en iltbærer (oxygen carrier) med lang holdbarhed, og som er kompatibel med alle blodtyper, en af de største udfordringer inden for biomedicin. Som følge af en aldrende befolkning og et stigende antal af operationer forventes efterspørgslen på blod til transfusion at nå et underskud på over tre millioner blodenheder i år 2030. Endvidere er donorblod forbundet med tidskrævende og omkostningstunge forhindringer som patogen tests, og donor-modtager krydsmatching skal overvindes før transfusion.

 

Nye materialer sætter fart på kemien

Lektor og ph.d. Søren Kegnæs fra DTU Kemi modtager en DFF Forskningsleder-bevilling på 6.498.209 kr.
Den kemiske industri er verdens største industri og har afgørende indflydelse på vores samfund, da den f.eks. fremstiller al den benzin, plastik og medicin, som vi dagligt er afhængige af. I lyset af de nuværende miljøudfordringer såsom energimangel og CO2-udledning er det derfor nødvendigt at udvikle en mere effektiv og bæredygtig kemisk industri. Søren Kegnæs skal stå i spidsen for at udvikle nye materialer med unikke egenskaber, som kan anvendes til heterogen katalyse. De nye egenskaber for katalysatorerne udvikles ved at tilføje forskellige grundstoffer til dem. De materialer, der udvikles i projektet, vil kunne finde anvendelse som katalysatorer indenfor miljøkatalyse og til effektiv fremstilling af en række kemikalier, hvilket vil bidrage til udviklingen af en mere effektiv og bæredygtig kemisk industri.
Læs mere på DTU Kemi's website.

 

Big data skal forudsige af rejsendes rutevalg

Adjunkt og ph.d. Thomas Kjær Rasmussen fra DTU Management Engineering modtager DFF Forskertalent-bevilling på 144.000 kr. Thomas Kjær Rasmussen skal udvikle metoder, der muliggør anvendelse af big data-kilder, såsom GPS-data, til estimation af rutevalgsmodeller, som beskriver rejsendes transportadfærd. Sådanne datakilder har et stort potentiale i forbindelse med estimation af rutevalgsmodeller, idet de giver meget detaljerede og omfattende informationer om rejsendes rutevalg. Det er essentielt, at beslutningstagere (politikere, ansatte i den offentlige sektor, etc.) har en realistisk rutevalgsmodel tilgængelig i analysen af potentielle infrastrukturprojekter. Det er blandt andet planen at bruge de udviklede metoder til at estimere den danske Landstrafikmodel, som bruges af f.eks. Transportministeriet.

 

Fysiker skal forske i nanofotonik og plasmonik

Thomas Kristensen har opnået sin ph.d.-grad ved DTU Fotonik og opholder sig nu ved MIT i Boston, USA. Han modtager DFF Forskertalentbevilling på 144.000 kr. Hans nuværende forskning handler om kollektive excitationer i todimensionelle materialer: Elektronisk anslåen og manipulation af plasmoner. Kollektive excitationer, hvori plasmoner udgør en hjørnesten, repræsenterer et forskningsfelt, der simultant indeholder et stort grundvidenskabeligt og teknologisk potentiale. Således vil landvindinger i feltet både gavne den fremtidige grundlæggende forståelse af fysik, men også gøre sin indflydelse gældende i såvel kerne- som delelementer af fremtidige teknologiske løsninger til de udfordringer, det globale samfund i dag møder. Særligt forventes store anvendelsesmuligheder i krydsfeltet mellem fotonik og elektronik, herunder især ved forbedring af fotovoltaiske løsninger med heraf udspringende fremskridt i solcelleteknologi.

 

Det Frie Forskningsråd Sapere Aude-Program

  • Sapere Aude: DFF Forskertalent henvender sig til forskere på postdocniveau eller adjunktniveau. For at komme i betragtning skal forskeren have fået tildelt et DFF - Individuelt postdocstipendium. På baggrund af stipendiet tildeles yderligere midler til internationaliseringsaktiviteter.
  • Sapere Aude: DFF Forskningsleder henvender sig til forskere, typisk på lektor-niveau, der inden for de seneste otte år har opnået ph.d.-graden og efter et postdocstipendium eller adjunktur har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. En Forskningsleder-bevilling giver mulighed for at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på op til fire år.
    Udvælgelsen beror bl.a. på en faglig bedømmelse i Det Frie Forskningsråds fem faglige forskningsråd og interview med et tværrådsligt Sapere Aude-udvalg.